Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vlastimil Kostkan

Program péče o bobra evropského

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Uhlíková, Aleš Vorel, Jan Šíma, Vlastimil Kostkan

Program péče o bobra evropského

Píše se rok 1706 a bobr evropský (Castor fiber) postupně mizí z evropského kontinentu. Pruský král Bedřich I. vydává dva dekrety na jeho ochranu. V prvním je uvedeno: "My, Bedřich, z Boží milosti král pruský, uvádíme všem ve známost. Protože stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna t. r. v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo…".

Ochrana přírody 1/2014 25. 4. 2014 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan, Jana Laciná

Vzdělávání veřejnosti v ochraně přírody

Celkem deset workshopů na šest vybraných témat proběhlo v loňském a letošním roce v rámci projektu Rozvoj environmentální gramotnosti odborné i laické veřejnosti, zařazeného do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za druhou konferencí ochrany přírody v Olomouci, aneb jak dál

Zprávy-Recenze

Autor: Vlastimil Kostkan

Severní Morava– Tento sloupek jsem začal psát s masochistickou snahou organizátora o sebekritické ohlédnutí za konferencí, která se v Olomouci konala ve dnech 14.–17. září 2010. Nespokojen s několika verzemi textu jsem se nakonec přiklonil spíše k zamyšlení nad odkazem dvou konferencí, které v Olomouci proběhly a které si byly (někdy až příliš) podobné a které přes řadu nedostatků ukázaly, že v České republice chybí platforma pro širší setkávání relativně velké skupiny lidí, kteří se na různých úrovních podílejí na ochraně přírody. Obě konference (první proběhla ve dnech 19.–22. 9. 2008) byly vlastně tak trochu průzkum bojem na nepříliš prozkoumaném poli potřeby ochranářů vyměňovat si zkušenosti.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zprávy-Recenze

Vnímání škod působených vydrou říční

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Markéta Václavíková, Vlastimil Kostkan

Vnímání škod působených vydrou říční

Problematika rybožravých predátorů je v posledních letech často skloňovaným tématem. Z médií se pravidelně dozvídáme o ztrátách, které na rybích obsádkách působí kormorán velký, volavka popelavá, nebo vydra říční.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za konferencí Výzkum v ochraně přírody

Zprávy-Recenze

autoři: Vlastimil Kostkan

Olomouc– Ve dnech 9.-12. září 2008 proběhla v Olomouci celostátní konference Výzkum v ochraně přírody, pořádaná katedrou ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a českou sekcí Federace EUROPARC.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zprávy-Recenze