Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Štursa

Půl století prvního českého národního parku

Z naší přírody

autoři: Jan Štursa, Jan Hřebačka

Půl století prvního českého národního parku

Před 50 lety se odehrála významná událost v oblasti péče o přírodní dědictví naší země. V roce 1963 byl vyhlášen první český národní park, a to na území Krkonoš, kde již v předchozích desetiletích mnoho prozíravých a moudrých lidí usilovalo o záchranu unikátních hodnot, jimiž jsou naše nejvyšší hory proslulé.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Nová kniha o přírodě

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Štursa

Nová kniha o přírodě

Na seznamu knih dokumentujících přírodní krásy České republiky se nedávno objevila výpravná obrazová publikace s názvem Národní parky České republiky. Jejím autorem je vynikající fotograf, přírodovědec a zakládající ředitel národního parku České Švýcarsko Zdeněk Patzelt.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf