Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Anna Šlechtová

Ekologie obnovy – mezinárodní konference v jihočeské metropoli

Zprávy-Recenze

autoři: Anna Šlechtová, Ivana Jongepierová

Nebývalou příležitostí pro setkání s předními představiteli oboru byla 8. evropská konference ekologie obnovy The 8thEuropean Conference on Ecological Restoration, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v září 2012. Akce se zúčastnilo 328 špičkových odborníků ze 40 zemí a 5 kontinentů z řad vědců a odborníků z praxe. Konferenci, která byla zaštítěna evropskou sekcí celosvětově působící Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), uspořádala pracovní skupina pro ekologii obnovy, která působí při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí. Během 5 dnů zde zaznělo 179 ústních příspěvků, bylo představeno 89 plákatových sdělení a proběhlo nepočítaně diskusí nad šálky kávy i půllitry českého piva.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Za hvozdíkem na Kleneč

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Anna Šlechtová

Za hvozdíkem na Kleneč

Žáci 4. A ze Základní školy Školní v Roudnici nad Labem vyrazili v červnu do nedaleké národní přírodní památky Kleneč, aby se dozvěděli více o mísním endemitu – hvozdíku písečnéme českém.

Ochrana přírody 4/2012 9. 11. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Zprávy-Recenze

autorka: Anna Šlechtová

Hořeček mnohotvarý český – podzimní král pastvin

Jižní Čechy– Všímavému pozorovateli přírody stěží unikne nápadně fialově kvetoucí hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecoxsubsp. Bohemica), který od konce srpna do začátku října vykvétá na několika lokalitách v okolí Vacova na Prachaticku, z nichž nejbohatší je přírodní památka Háje u Onšovic, kde letos rozkvetly téměř tři tisíce hořečků. Poprvé od roku 2005 vykvetlo 20 rostlin také u nedalekého lomu u Jaroškova, kde mezi lety 2006–2010 nebyla pozorována žádná rostlina.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Hvozdík písečný český – záchranný program běží

Výzkum a dokumentace

autoři: Anna Šlechtová, Jiří Bělohoubek

Hvozdík písečný český – záchranný program běží

Téměř kontinuální zmenšování populace hvozdíku písečného českého (Dianthus arenariussubsp. bohemicus)od počátku 20. století dospělo koncem 90. let do stavu, kdy bylo v národní přírodní památce (NPP) Kleneč přibližně 200 starých trsů hvozdíku písečného českého, na druhé uměle založené lokalitě Na Kamenici u Kyškovic se dochoval jediný trs z výsadby z roku 1987 a nové semenáčky nebyly ani na jedné lokalitě pozorovány. Udržení endemického hvozdíku v české květeně se tak zdálo přinejmenším nejisté. V roce 1999 se však podařilo uskutečnit nebývalý managementový zásah – masivní mechanizované stržení drnu v NPP Kleneč (více viz článek v Ochraně přírody, 61:208-212). Tento zásah znamenal zlom v ochraně tohoto druhu. Hvozdík se na obnaženou písčinu začal spontánně šířit a cesta k záchraně tohoto druhu se otevřela.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf