Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Ochrana přírody je společenská disciplína

Zprávy-Recenze

autoři: Jiří Hušek, Pavel Pešout

Ochrana přírody je společenská disciplína

Čtvrtého října 2012 oslavil padesátku předseda redakční rady časopisu Ochrana přírodyFrantišek Pelc. Nezačneme přehledem životní poutě jubilanta, jak bývá obvyklé, ale zkrácenou citací z rozhovoru, který poskytl v r. 2006.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Pracovní a životní jubileum Heleny Faltysové

Zprávy-Recenze

Autor: -kol-

Pracovní a životní jubileum Heleny Faltysové

Kolegyně Helena Faltysová oslavila v letošním roce významné životní jubileum. Kromě toho si připomíná i 35 let práce v oblasti státní ochrany přírody a krajiny. Více než polovinu svého života tak postupně pracovala jako botanička v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody, Českém ústavu ochrany přírody a v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ekologie obnovy – mezinárodní konference v jihočeské metropoli

Zprávy-Recenze

autoři: Anna Šlechtová, Ivana Jongepierová

Nebývalou příležitostí pro setkání s předními představiteli oboru byla 8. evropská konference ekologie obnovy The 8thEuropean Conference on Ecological Restoration, která se uskutečnila v Českých Budějovicích v září 2012. Akce se zúčastnilo 328 špičkových odborníků ze 40 zemí a 5 kontinentů z řad vědců a odborníků z praxe. Konferenci, která byla zaštítěna evropskou sekcí celosvětově působící Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), uspořádala pracovní skupina pro ekologii obnovy, která působí při katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Evropskou komisí. Během 5 dnů zde zaznělo 179 ústních příspěvků, bylo představeno 89 plákatových sdělení a proběhlo nepočítaně diskusí nad šálky kávy i půllitry českého piva.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Ekologická obnova v České republice

Zprávy-Recenze

Ekologická obnova v České republice

Sborník Ekologická obnova v České republice, který byl rovněž přeložen do angličtiny pod názvem Ecological restoration in the Czech Republic, není ani zdaleka jen konferenčním sborníkem vydaným u příležitosti konání 8. evropské konference ekologie obnovy. Je to především přehledný souhrn celé řady ochranářských aktivit, nastartovaných často v minulosti, které v současnosti přinášejí zásadní výsledky v péči o druhy, biotopy i rozsáhlá území dosahující až stovek km2.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Poznámka k filmu Poseidon podzemní labyrint

Zprávy-Recenze

Autor: Pavel Čížek

Poznámka k filmu Poseidon podzemní labyrint

Labyrint Poseidon se nachází v Teplických skalách, které společně s Adršpašskými skalami tvoří unikátní geomorfologický fenomén, ojedinělý i v rámci pískovcových skalních měst české křídové tabule. Výjimečnost a krása Teplických skal, zachycená ve filmu Poseidon podzemní labyrint, je umocněna nejen nádhernými dynamickými snímky z ptačí perspektivy, ale i pohledem jeskyňáře – podzemního horolezce. Na vlastním filmu se vedle speleologů a horolezců podíleli vědečtí pracovníci různých oborů, výkonní sportovci a samozřejmě i nadšení filmaři.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Přemyslem Rabasem

Rozhovor

autorka: Karolína Šůlová

Rozhovor s Přemyslem Rabasem

MVDr. Přemysl Rabas je od letošního roku ředitelem Zoo Dvůr Králové. Šestnáct let působil ve funkci ředitele Podkrušnohorského zooparku v Chomutově, organizoval či se podílel na řadě záchranných a inventarizačních projektů doma i v zahraničí. Jako poslanec Poslanecké sněmovny ČR působil v letech 2006–2010 ve Výboru pro životní prostředí.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Rozhovor Tištěná verze článku v pdf

Losinij ostrov – národní park na dohled z Kremlu

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Naděžda Gutzerová

Losinij ostrov – národní park na dohled z Kremlu

Národní park Losinij ostrov (Losí ostrov) se nachází na severovýchodním okraji Moskvy, která se díky tomu řadí k několika málo evropským hlavním městům, která mají na svém správním území národní park. Jeho jihozápadní okraj leží pouhých 8 km od Kremlu. Poloha parku samozřejmě předurčuje problémy, s nimiž se ochrana přírody musí potýkat, a přestože chrání cenné biotopy a druhy, jeho budoucnost nemusí být růžová.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Dvacet let obnoveného časopisu Ochrana přírody

Z historie ochrany přírody

Autor: Pavel Pešout

Dvacet let obnoveného časopisu Ochrana přírody

Šesté číslo, kterým právě listujete, završuje dvacátý ročník od obnovení vydávání samostatného časopisu Ochrana přírodyv roce 1992. První číslo vyšlo již v roce 1946. Tento údaj pravidelně uvádíme v tiráži z úcty k tradici periodika a na znamení toho, že se hlásíme k jeho programovému odkazu.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf

Jak se budí alej

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Židů

Jak se budí alej

Příběh obnovy Novodvorské aleje v Moravském krasu je jedinečným příkladem pozitivního vztahu lidí k místu, kde žijí. Díky úsilí nadšených dobrovolníků a spojením sil několika organizací se podařilo ji vrátit do krajiny v celé její kráse.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Komiks – nová forma

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Šmucar

Komiks – nová forma

Pohled veřejnosti na komiksové příběhy se v průběhu let značně měnil a obrázkové příběhy s textem v „bublinách“ nyní zažívají novou vlnu zájmu. Hlavním smyslem komiksu byla a stále je zábava, i z toho důvodu býval dříve často odsuzován jako nehodnotný z hlediska vzdělávací funkce. V dnešní době je nabídka příběhů mnohem pestřejší a komiksy přesahují svoje původní poslání bavit čtenáře. V době narůstající záplavy informací a zrychlujícího se způsobu života se stávají ideálním prostředkem vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy. Navíc se nevzdávají své vtipné a zábavné formy.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf