Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

CHKO Český les slaví 10 let

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Tomáš Peckert, Barbora Nováková

CHKO Český les slaví 10 let

Vyhlášením chráněné krajinné oblasti Český les bylo završeno mnohaleté úsilí dobrovolných i profesionálních ochránců přírody, kteří si po pádu železné opony uvědomili přírodní i krajinářské hodnoty území, které bylo 40 let pro veřejnost zcela uzavřeno.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

S BioLogem v přírodě i doma

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Jan Zárybnický, Karel Chobot, Zdeněk Kučera, Oldřiška Sedláčková, Pavel Bartolotti, Karel Šaroch

S BioLogem v přírodě i doma

Již více než rok pomáhá profesionálním i amatérským pozorovatelům mobilní aplikace BioLog zaznamenávat přímo v terénu výskyt živočichů, rostlin i hub. Za dobu své existence si našla řadu příznivců, kteří aplikaci vyzkoušeli a svými pozorováními přispěli k poznání o rozšíření druhů na našem území. Tento efektivní způsob sběru dat, který reaguje na trend využívání mobilních technologií, se tak stává běžnou pomůckou při mapování v terénu. Od spuštění se pomocí aplikace podařilo získat více než 22 tisíc záznamů.

Ochrana přírody 5/2015 28. 12. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Expozice v jeskyních Moravského krasu jsou dokončeny

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Petr Zajíček

Expozice v jeskyních Moravského krasu jsou dokončeny

Každá veřejnosti zpřístupněná jeskyně je vždy, méně či více, poznamenána stopami lidské činnosti. Ať už to jsou terénní úpravy, zavedení elektroinstalace, nutná technická vybavení či prvky související s bezpečností průvodců a návštěvníků. I v dobách, kdy návštěvy jeskyní nebyly organizovány, často docházelo k různým umělým zásahům. Vytvářely se otvory do stěn pro umístění loučí, byly zvětšovány průchody a budována schodiště pro snazší přístup. Pozdější změny pak souvisely s cíleným zpřístupňováním pro veřejné prohlídky. Ne vždy však byly vedeny citlivě. Často docházelo k poškození krápníkové výzdoby nebo k úpravám, které nebyly pro daný účel přiměřené.

Ochrana přírody 4/2015 26. 11. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dům přírody Moravského krasu otevřen

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Lenka Šoltysová, Leoš Štefka

Dům přírody Moravského krasu otevřen

Moravský kras s unikátní živou i neživou přírodou, pozoruhodnou historií i památkami patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům v ČR. Pět veřejnosti přístupných jeskyní ročně navštíví přes 350 000 turistů. Územím prochází hustá síť turisticky značených pěších a cyklistických tras.

Ochrana přírody 4/2015 26. 11. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Environmentální výchova
v NP Šumava slaví 20 let

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Martina Kučerová

Environmentální výchova
v NP Šumava slaví 20 let

Správa NP Šumava realizuje environmentální výchovu ve čtyřech střediscích environmentální výchovy – ve Vimperku, v Kašperských Horách, ve Stožci a od letošního května také na Horské Kvildě. Jak se podařilo vybudovat tuto jedinečnou činnost, kterou ročně vyhledá okolo 8 000 účastníků? V článku představím aktivity pracovníků Správy NP Šumava, díky kterým se potvrzuje motto středisek environmentální výchovy, že „Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem“.

Ochrana přírody 3/2015 14. 9. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Jak žije Krtek

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Michal Skalka

Jak žije Krtek

V lednu roku 2014 byl vrchlabský Krtek ředitelem Správy Krkonošského národního parku Janem Hřebačkou otevřen (skutečně ťal nožem do marcipánového krtka obecného), architektem Petrem Hájkem oživen (první veřejnou exkurzí po krtčím okolí a jeho útrobách) a teď se tým lidí z pracoviště ekologické výchovy snaží, aby nám Krtek žil (tedy aby do něj chodili lidi a užívali si naše programy).

Ochrana přírody 2/2015 4. 6. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Eroze vyvolaná nadměrnou návštěvností pískovcových skalních měst – PP Tiské stěny

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Veronika Bohuňková

Eroze vyvolaná nadměrnou návštěvností pískovcových skalních měst – PP Tiské stěny

Pískovcová skalní města jsou specifickým a významným fenoménem krajiny České republiky. Vyskytují se i jinde ve světě, ale u nás jsou zastoupena v neobvyklém množství a ve značné bohatosti forem, tvarů a stadií vývoje. Skalní města se utvářela v oblasti České křídové pánve (pás od Drážďan po SZ Moravu), jež vznikla v důsledku zaplavení severovýchodní části Českého masivu mořem před 95 miliony let, v druhohorním období zvaném cenoman. Po ústupu moře začaly na vyvýšené skalní masivy působit intenzivní erozní síly (déšť, mráz, voda, chemické zvětrávání). Síly, které v průběhu statisíců až milionů let vytvořily ze souvislých pískovcových masívů jednotlivé věže, rokle či sloupy, způsobují i postupný zánik těchto skalních měst. V současné době k těmto erozním procesům přispívá i antropogenní činnost, konkrétně vysoký počet turistů.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf