Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Procházka v korunách stromů

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Procházka v korunách stromů

Z přístupnit přírodu co největšímu počtu návštěvníků je trendem současné doby. Stejně jako ve městech nelze mít všude silnice, tak i v lese, na rašeliništích, loukách či na rybníku se člověk vždy nedostane tam, kam zrovna chce. Jisté řešení nabízejí stezky budované v korunách stromů, pozoruhodné unikátní projekty, které zpřístupňují obvykle nedostupná místa a zprostředkovávají neobvyklé zážitky. V České republice podobnou atrakci zatím nenajdeme. Naštěstí český návštěvník nemusí jezdit daleko. Tzv. stromovou stezku otevřeli v loňském roce v nedalekém Německu, jen pár kilometrů od našich hranic.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže časopisu Ochrana přírody 2010

Zaměřeno na veřejnost

Autor: red

Vyhlášení výsledků fotografické soutěže časopisu Ochrana přírody 2010

AOPK ČR vyhlásila v dubnu 2010 u příležitosti Mezinárodního roku biodiverzity fotografickou soutěž časopisu Ochrana přírodypro fotografy – amatéry i profesionály s cílem podnítit zájem veřejnosti o ochranu přírody a zvýšit povědomí o významu biodiverzity v naší krajině.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Dárcovství a sbírky na podporu ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Dárcovství a sbírky na podporu ochrany přírody

Rok 2013 bude pro neziskové organizace do jisté míry zlomový. Objem finančních prostředků z fondů Evropské unie, na kterých je mnoho organizací závislých, se výrazně sníží. I proto se mnohé z nich snaží jistou závislost minimalizovat a nacházet jiné cesty, jak získat protředky na fungování a rozvoj. Jedna z možností, jak nebýt závislý pouze na stáních nebo nadačních grantech, je pořádání sbírek a realizace inovativních dárcovských projektů.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Podpora neziskovek v oblasti environmentální výchovy

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Helena Knappová

Podpora neziskovek v oblasti environmentální výchovy

Neziskovky neboli nestátní neziskové organizace (NNO)1působící v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje jsou významnou součástí občanské společnosti v naší zemi. Po roce 1989 jejich počet velmi narostl a dnes jich aktivně pracuje několik stovek. Jejich zaměření je velmi pestré – od environmentální (ekologické) výchovy přes poradenství, ochranu přírody a krajiny až po kampaně zaměřené na spotřebitele či politiku životního prostředí. Navíc se mnoho organizací věnuje více tématům současně a některé organizace jsou aktivní v oblastech, které přesahují téma životního prostředí (např. ekologické zemědělství, vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje, udržitelný cestovní ruch apod.).

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Toulcův dvůr

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Eva Kopecká

Toulcův dvůr

Nabídka ekologických výukových programů Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův Dvůr obsahuje mimo jiné exkurze po středních Čechách. Důvodů pro jejich zavedení bylo několik. Při práci s dětmi během ekologických vý­ukových programů a rovněž při akcích pro veřejnost pracovníci střediska zjistili, že ani děti, ani jejich rodiče velmi často neznají nejbližší okolí svého bydliště či širší okolí Prahy. V důsledku toho nemají ke krajině svého domova žádný vztah, neznají její přírodní a historické hodnoty a mnohdy nepociťují potřebu tyto hodnoty udržovat a chránit. Přitom se nemusí vždy jednat o úplný nezájem o přírodu.

Ochrana přírody 4/2010 14. 9. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekologická výchova v Národní síti záchranných stanic

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Dagmar Zieglerová

Národní síť záchranných stanic je jedním z nosných programů Českého svazu ochránců přírody. Z původních devíti stanic, které byly u jejího počátku v roce 1997, se rozrostla na současných 26 záchranných stanic, pokrývajících území celé České republiky. Jejich prioritním posláním a smyslem je zajistit pomoc dočasně handicapovaným volně žijícím živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat do volné přírody. Těmto živočichům je ve stanicích poskytována komplexní péče – od první pomoci přes zajištění veterináře, léčby a rehabilitace až po vypuštění zpět do volné přírody. Dlouhodobě se takto daří navrátit do volné přírody 47–50 % všech přijatých handicapovaných živočichů.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Neziskovky a ochrana přírody

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jakub Kašpar

Neziskovky a ochrana přírody

Ochrana přírody na území dnešní České republiky se vyvíjí od první poloviny 19. století. Prvními explicitními ochránci přírody byli šlechtičtí majitelé panství, po roce 1918 můžeme sledovat počátky státní ochrany přírody. Už v době Rakousko-Uherska, především však v první Československé republice se k majitelům panství a státu začínají připojovat první neziskové organizace – povětšinou turistické či okrašlovací spolky.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání v ZOO PARKU Vyškov

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Hana Vymazalová

Vzdělávání v ZOO PARKU Vyškov

Na okraji města Vyškova na jižní Moravě se nachází ZOO PARK, který je zaměřen na chov domestikovaných zvířat. Nemůže se sice honosit velkou rozlohou, ale návštěvníkům nabízí seznámení s domácími zvířaty z celého světa. Základní myšlenkou vyškovské zoo je chov zdomácnělých druhů zvířat a jejich představení veřejnosti. Návštěvníci se setkají nejen s běžnými druhy evropských domestikantů, ale také se vzácnými a již málo častými plemeny.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Kukačka obecná – pták roku 2010

Zaměřeno na veřejnost

Kukačka obecná – pták roku 2010

Česká společnost ornitologická vyhlásila Ptákem roku 2010známou kukačku obecnou (Cuculus canorus), a to hned z několika důvodů. Nepřeslechnutelný hlas kukaččích samečků patří bezesporu k nejznámějším zvukovým projevům nejen ptáků, ale i všech volně žijících živočichů. Za kukačkou nemusíme podnikat žádné dlouhé výlety. Protože nemá vyhraněné nároky na prostředí, najdeme ji nejen v nížinných světlých lesích, ale i v jehličnatých porostech na horách, otevřené krajině s rozptýlenou zelení ve středních polohách, v rákosinách či ve velkých parcích a na hřbitovech v Praze.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Příroda v reklamě

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Hausenblasová

Příroda v reklamě

Reklamní spoty v televizi, inzeráty v časopisech a novinách, bill­boardy podél silnic a další reklamní prostředky se staly součástí každodenní reality jedna­dvacátého století. Jsou všude kolem nás a zdá se, že jejich obsahu nelze uniknout. Zároveň se nám nabízí jedinečná příležitost podrobovat svět reklamy bližšímu zkoumání. Reklamní sdělení totiž oplývají nepřebernou studnicí významů a konotací, které jsou zjevné nebo se skrývají pod povrchem. V mnoha reklamách se vyskytuje a specifickou roli hraje i příroda, a to v různých podobách.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf