Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Akce pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Leoš Štefka

Pravidelnou součástí práce Správy CHKO Moravský jsou akce pro veřejnost. U informované veřejnosti lépe najdeme partnery a spolupracovníky a v neposlední řadě alespoň část z nich pochopí a přijme některá regulační opatření a omezení, která správa CHKO přijímá.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Přikrmování ptáků ve městech

Zaměřeno na veřejnost

Autor: jpl

Přikrmování ptáků ve městech

Podle střízlivých odhadů přikrmuje volně žijící ptáky v Evropě, Severní Americe a v Austrálii pětina až třetina domácností. Ve Spojených státech, kde pravidelně zásobuje zahradní ptáky potravou 52 milionů lidí, se trh s potřebami pro přikrmování opeřenců odhaduje na 3 miliardy USD (60 miliard Kč) ročně.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Roste zájem o kvalifikované poradenské služby

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Marcela Křížová

Možná i vy jste se dostali do situace, kdy jste potřebovali radu, jak co nejlépe založit zahradu nebo co nejlevněji a přitom nejefektivněji opravit dům, případně jej dokonce postavit, aniž by vaše práce uškodila okolní přírodě, ovzduší nebo kolem tekoucí říčce.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Tomáš Bartonička, Vladimír Hanzal

Česká společnost pro ochranu netopýrů

Letouni (Chiroptera) představují největší taxonomickou skupinu savců, která je předmětem sledování stavu populací podle směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Čmelák – Společnost přátel přírody

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Dagmar  Čemusová, Jiří Antl

Čmelák – Společnost přátel přírody

Liberecká nezisková ekologická organizace Čmelák – Společnost přátel přírody je společenství lidí, které podporuje a provádí aktivity ve prospěch přírody a krajiny. Naším cílem je nejenom chránit, rozmnožovat a obnovovat rozmanitost přírody, ale zároveň spojovat tuto činnost s ekologickou výchovou a osvětou.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Návštěvnická střediska ve světě, inspirace a poučení

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Návštěvnická střediska ve světě, inspirace a poučení

Lze zpřístupnit chráněná území, aniž by byla ohrožena jejich jedinečnost? A lze v dnešním přetechnizovaném a zážitky přesyceném světě, které odvádějí pozornost od reality, představit přírodu poutavým a přitažlivým způsobem? Kromě „tradičních“ prostředků, jako jsou například rozsáhlé obrazové publikace, dokumentární pořady nebo filmy, je jedním z účinných a zároveň finančně velmi náročných nástrojů budování návštěvnických středisek v chráněných lokalitách.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Hledání cesty ze Suchého žlebu na dno Macochy

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Flek

Punkevní jeskyně jsou zakončením jeskynního systému vytvořeného na vodních tocích Sloupského potoka a Bílé vody.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Počátky objevování jeskynních systémů

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Karel Drbal

Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Jeden den průvodce

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Šimečková

Jeden den průvodce

Skalní stěny se k sobě přibližují, chodba se stále více zužuje, protáhnu se jen taktak bokem, copak já, ale jak ta moje výprava, stihnou to za mnou? Ale jedině tudy vede cesta ven, a proč mám ksakru na sobě tu nejlepší bílou košili a teď si ji roztrhám o stěny… „Píp, píp, píp, pííííííp!!!!!“ Ještě v polospánku si uvědomuju: „Aha, to je zas ten můj ‚průvodcovský sen’, co se mi čas od času opakuje, nic nového, ale taky nic příjemného…“

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Zuzana Dubová, Michal Krátký

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

Nevládní neziskové občanské sdružení Sagittaria působí v ochraně přírody a krajiny především v regionu střední Moravy, ale některé projekty v současnosti uskutečňuje takřka po celé ČR. Organizace vznikla v roce 1991 jako Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví, od roku 1996 nese současný název.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost