Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Aleš Rudl

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Od poloviny září do konce října 2011 navštívila skupina čtrnácti dobrovolníků čtyři chráněné krajinné oblasti: Pálavu, Labské pískovce, Broumovsko a Křivoklátsko. Po předchozí dohodě s jednotlivými správami a podle jejich pokynů pomáhali v těchto hodnotných územích s péčí o přírodu. Přispěli k zachování její rozmanitosti a krásy a zároveň ji připravili pro pobyt a rekreaci široké veřejnosti.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Tradiční čínská medicína a ohrožené druhy

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jana Pietruszková

Tradiční čínská medicína a ohrožené druhy

Zdravý životní styl je v naší konzumní společnosti často diskutovaným tématem. Stále více si uvědomujeme, že je výhodnější nemocem předcházet než je dlouhou dobu léčit. Pro mnoho tradičních kultur je však tato pravda známa po tisíce let a je základem jejich medicín, které oproti západní medicíně používají k léčení výhradně přírodní látky. Například autoři knihy Chinese Herbal Medicineanalyzovali 400 složek léčivých směsí využívaných v tradiční čínské medicíně – 88 % z nich bylo rostlinného původu a asi 13 % živočišného. Pouze necelá 3 % pocházela z živočichů, kteří jsou v přírodě ohroženi. U rostlin je však toto číslo mnohem vyšší.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Pozor na suvenýry!

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jana Kaufnerová

Pozor na suvenýry!

Součástí exotické dovolené bývá i nákup suvenýrů. Nezřídka se však stává, že si cestovatel přiveze úlovek, s nímž může mít potíže. Důvod je prostý. Zakoupený suvenýr byl vyroben z ohroženého rostlinného či živočišného druhu. Pro státy, které přistoupily k úmluvě CITES o obchodování s ohroženými druhy, však platí různá omezení a zákazy dovozu těchto suvenýrů. Přemýšlejte tedy nad tím, co v daleké cizině nakupujete.

Ochrana přírody 4/2011 4. 11. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Strnad obecný – pták roku 2011

Zaměřeno na veřejnost

Strnad obecný – pták roku 2011

Známý strnad obecný (Emberiza citrinella), kterého Česká společnost ornitologická ve spolupráci s dalšími organizacemi vyhlásila Ptákem roku 2011, zaokrouhlil počet druhů, na něž se zaměřila jedna z nejoblíbenějších akcí na ochranu opeřenců a jimi osídleného prostředí, na dvacet.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Rozhovor s Vladimírem Kořenem

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jiřina Bulisová

Rozhovor s Vladimírem Kořenem

Vladimíra Kořena, novináře, publicistu, moderátora, popularizátora vědy a ekologie a v současnosti starostu města Říčan, není třeba příliš představovat. Jeho pořady v České televizi, které připravuje a uvádí, si získaly velkou přízeň diváků. Za všechny jmenujme České hlavy, za něž byl oceněn ve stejnojmenné vědecké soutěži, Živé srdce přírody či Tajemství vody. Jeho neutuchající zájem o přírodu, promítnutý do neotřelého popularizování závažných témat, byl důvodem, abych V. Kořenovi položila pár otázek.

Ochrana přírody 2/2011 11. 7. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jitka Kozubková

Ohlédnutí za rokem biodiverzity

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2010 Mezinárodním rokem biodiverzity. Smyslem akce (stejně jako u všech předchozích témat vyhlašovaných pro konkrétní rok) bylo zvýšit informovanost a veřejné povědomí o konkrétním tématu, v tomto případě o významu biologické rozmanitosti pro kvalitu a udržitelnost života na Zemi. V řadě států proběhly informační a osvětové kampaně, k nimž se připojila i Česká republika.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Zaměřeno na veřejnost

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí, pořádaná Hnutím Brontosaurus. Cílem je zapojení široké veřejnosti, především dětí a mládeže, do tvůrčích aktivit zaměřených na ztvárnění témat s problematikou životního prostředí, a zvýšit tak jejich zájem o ochranu životního prostředí.

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost