Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Davina Vačkářová

Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody

V říjnu 2022 se v rámci integrovaného projektu LIFE „Jedna příroda“ uskutečnilo ustavující zasedání Národní platformy pro ekosystémové služby (NPES). Vznik platformy reflektuje dlouhodobý vývoj v oblasti hodnocení ekosystémových slu- žeb na domácí i mezinárodní scéně. V současnosti jsme svědky posunu cílů a postupů ochrany přírody, které v rostoucí míře zahrnují rámec ekosystémových služeb, přínosů přírody lidem a v širším kontextu hodnot přírody. Cílem článku je přiblížit současný kontext a cíle NPES zejména z pohledu pluralitních hodnot přírody a hodnocení ekosystémových služeb ve vztahu k ochraně a obnově ekosystémů v návaznosti na mezinárodní kontext.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Ondřej Vítek

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) již od roku 2009 systematicky sleduje návštěvnost vybraných lokalit v chráněných územích, o která pečuje. Výsledky mají široké využití nejenom v ochranářské praxi, ale jsou zajímavé i pro naše partnery. S narůstající délkou časových řad sledování se výsledky monitoringu stávají kvalitnějšími a lze z nich vyvozovat spolehlivější závěry.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Zlatý list půlstoletý

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Jan Moravec, Lenka Žaitlíková

Zlatý list půlstoletý

Předposlední týden v červnu (20.–25. 6. 2022) se uskutečnilo Národní kolo jubilejního 50. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list. Tak úctyhodným věkem se může pochlubit opravdu jen málokterá soutěž mládeže. To je vhodná příležitost, trochu se podívat do její minulosti i současnosti.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Karel Drbal

Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

Chýnovská jeskyně na Táborsku se po několikaletém úsilí dočkala nového návštěvnického střediska, které významně doplňuje turistickou infrastrukturu. Budova se skládá prakticky ze dvou částí. První část střediska je pojata jako kopie historické výtopny průmyslových lokomotiv z bývalého Schwarzenberského kamenolomu. Není to náhodný rozmar. Objev Chýnovské jeskyně byl úzce spojen právě s těžbou vápenců v oblasti Pacovy hory a bez této těžby by unikátní přírodní fenomén nebyl nikdy objeven. Těžba a zpracování místních vápenců již byly ukončeny a z bohaté historie lokality nezůstalo, kromě dvou budov a těžební jámy, prakticky nic. Druhá část střediska je skryta pod úrovní terénu v místě bývalého selského kamenolomu a je mnohem rozměrnější než vlastní budova historické výtopny lokomotiv, kde je zároveň vstup do „podzemních“ prostor.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jarmila Judová

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

Správa národního parku České Švýcarsko připravila pro návštěvníky regionu Labských pískovců k padesátému výročí CHKO Labské pískovce hru, během níž si budou moci účastníci projít některé části tohoto chráněného území a poznávat jeho přírodní i kulturní zajímavosti. Záměrem hry je motivovat účastníky k návštěvě tohoto území, které je již 50 let právem chráněnou oblastí, ale zároveň zaměřit jejich pozornost i na jiná místa, než je rok od roku více navštěvovaná centrální oblast území Národního parku České Švýcarsko s turistickými cíli, jako jsou Pravčická brána, soutěsky Kamenice a Jetřichovické vyhlídky.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Jarmila Kostiuková

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

V Patronátech Skautský institut pomáhá skautským oddílům a školním třídám angažovat se v obnově krajiny a ochraně přírody. Ve spolupráci s odbornými průvodci a správci území se účastníci dozvídají nejen o přírodních hodnotách, ale také o důležitosti budování vztahu se všemi zúčastněnými stranami. Rozvíjí tak dvě základní občanské kompetence: odpovědnost za stav veřejného prostoru a vědomí, že každý má šanci ovlivnit pozitivně své okolí. Patronáty v současné době působí na území hlavního města Prahy a v osmi krajích ČR, doposud se do nich zapojilo více než 55 oddílů a školních tříd.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Zaměřeno na veřejnost

Český kras pro veřejnost

Zaměřeno na veřejnost

Český kras pro veřejnost

CHKO Český kras je turisticky velmi exponovaná oblast. Její poloha v hustě osídlené oblasti nedaleko Prahy, propojená železnicí vinoucí se podél řeky Berounky, ji k návštěvě přímo předurčuje. S evropskou kulturní dominantou hradem Karlštejnem se stala přímo turistickým magnetem. V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století mezi víkendovými návštěvníky převažovali trempové a chataři. Dnes jsou to především rodiny s dětmi – vlakem a pěšky, na kolech a hodně i auty. Kromě kol přijíždějí například i s kolečkovými bruslemi nebo horolezeckým vybavením. O krásném sobotním odpoledni, když všichni vyrazí do přírody, se tak z chráněné krajinné oblasti stává doslova sportoviště pro celý region.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

První „školní les do kapsy“ v ČR

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Froněk, Eva Šrailová

První „školní les do kapsy“ v ČR

Vraťme se na chvilku ještě do loňského roku. Celkově sice patřil mezi ty nejnáročnější, ale přesto přál venkovním akcím. Na mnoha místech se podařilo uskutečnit oslavu Dne stromů (20. 10. 2021). Jedna z těchto oslav se konala u Základní školy Jana Wericha v Praze-Řepích, kde se zúročila roční práce a během dvou dnů 19. 10. a 20. 10. 2021 byl v areálu školy vysazen první „školní les do kapsy“.

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf