Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Cesta k Toulavému autobusu

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Miroslav Bobek

Cesta k Toulavému autobusu

Pět tisíc kilometrů od vchodu do svého areálu provozuje Zoo Praha Toulavý autobus. Jeho základna se nachází v kamerunském městečku Somalomo u vstupu do biosférické rezervace Dja, na své cesty však vyjíždí z různých vesnic v okolí této rezervace. Se školními dětmi a jejich doprovodem pak míří do záchranných stanic pro primáty – do Mefou a do Limbe. Projekt je vyvrcholením dosavadních snah pražské zoo o ochranu goril nížinných a jejich prostředí ve střední Africe.

Ochrana přírody 6/2013 27. 1. 2014 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Jak využít sociální sítě k ochraně přírody

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Stejskal

Jak využít sociální sítě k ochraně přírody

Možná jste si před lety kladli otázku, zda je opravdu nutné zakládat pro vaši organizaci internetové stránky. U institucí, které se snaží o širší společenský dopad, jde dnes v podstatě o nezbytnost. Podobná otázka visí ve vzduchu i v souvislosti se sociálními sítěmi.

Ochrana přírody 5/2013 30. 11. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Bureš

Lužnice – říční osa CHKO Třeboňsko

Lužnice patří k nejoblíbenějším vodáckým řekám v České republice, Mezi ostatními řekami má zvláštní postavení, protože je považována za kolébku českého vodáctví. Tato skutečnost klade velké nároky na orgány ochrany přírody, jejichž hlavním cílem je zde zachování biologických i krajinotvorných funkcí řeky a maximální eliminace negativních vlivů působících na kvalitu vodního prostředí i biotopy na ně vázané při využití rekreačního potenciálu toku. Téměř celý úsek přírodního toku Lužnice na území CHKO Třeboňsko je dnes chráněn soustavou maloplošných chráněných území v kategoriích přírodní rezervace (PR) a národní přírodní rezervace (NPR), přesto i nejcennější biotopy jsou z velké části zpřístupněny pro širokou veřejnost.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Unie pro řeku Moravu

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Michal Krejčí

Občanské sdružení Unie pro řeku Moravu brzy oslaví dvacet let od svého vzniku. Bylo iniciováno koncem roku 1993 lidmi, kteří chtějí navrátit řekám jejich původní přirozený charakter a přírodní funkce a usilují o to, aby se staly součástí kvalitního života obyvatel, kteří kolem vodních toků žijí a chtějí je udržitelně užívat.

Ochrana přírody 4/2013 24. 10. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Naučné stezky Beskyd

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Lehký

Naučné stezky Beskyd

V Beskydech existuje silná tradice poznávací turistiky, ať už jde o organizované skupiny (senioři, školy v přírodě, letní tábory), nebo o „pouhé“ milovníky a pozorovatele přírody. Mnozí by o horách rádi věděli více, než jsou schopni najít v knihách, mapách či na internetu.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Břehule říční

Zaměřeno na veřejnost

Břehule říční

V každoroční kampani Pták rokupředstavila Česká společnost ornitologická (ČSO) široké veřejnosti druhy avifauny České republiky, přibližující konkrétní problémy ochrany přírody a krajiny. Po více než dvou desetiletích došlo i v této tradiční celostátní akci k výrazné změně.

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Nové výzvy

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Salov

Nové výzvy

Dva státy, čtyři velkoplošná chráněná území, jediná pískovcová krajina. I tak je možné popsat přeshraniční oblast Českého a Saského Švýcarska, jejíž jádro tvoří dva národní parky obklopené dvěma chráněnými krajinnými oblastmi. Správy těchto území své aktivity v oblasti práce s veřejností již řadu let koordinují. Potenciál pro spolupráci tím však zdaleka není vyčerpán. S ustupujícím významem politické hranice se naopak otevírají nové možnosti pro utváření jediné a zřetelné identity regionu Českosaského Švýcarska.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Práce s veřejností v KRNAP

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Radek Drahný

Práce s veřejností v KRNAP

Prakticky od samého počátku existence Krkonošského národního parku byla vedle ryzí ochrany přírody velká část aktivit věnována práci s veřejností. Již v 70. letech 20. století se začaly rodit základy zdejší ekologické výchovy, bylo zřízeno první pobytové školicí středisko ochrany přírody na Rýchorské boudě a síť informačních středisek. Správa KRNAP se v oblasti práce s veřejností vždy snažila udávat tempo a zkoušet nové věci i postupy. A je tomu tak dodnes.

Ochrana přírody 2/2013 21. 6. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Osvěta a ekovýchova v záchranných stanicích

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Michala Musilová, Kateřina Červenková

Osvěta a ekovýchova v záchranných stanicích

Péčí pracovníků záchranných stanic pro živočichy prochází ročně několik tisíc volně žijících zvířat. Pomoc zraněným a jinak handicapovaným jedincům je však jen jednou polovinou poslání záchranných stanic. Jejich hlavní význam spočívá v osvětě a vzdělávání široké veřejnosti. Té se věnují různou měrou všechny stanice sdružené v Národní síti stanic, některé mají propracovaný kompletní systém ekovýchovného působení. Příkladem může být Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim.

Ochrana přírody 1/2013 12. 5. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf