Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jak se budí alej

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Kateřina Židů

Jak se budí alej

Příběh obnovy Novodvorské aleje v Moravském krasu je jedinečným příkladem pozitivního vztahu lidí k místu, kde žijí. Díky úsilí nadšených dobrovolníků a spojením sil několika organizací se podařilo ji vrátit do krajiny v celé její kráse.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Komiks – nová forma

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jan Šmucar

Komiks – nová forma

Pohled veřejnosti na komiksové příběhy se v průběhu let značně měnil a obrázkové příběhy s textem v „bublinách“ nyní zažívají novou vlnu zájmu. Hlavním smyslem komiksu byla a stále je zábava, i z toho důvodu býval dříve často odsuzován jako nehodnotný z hlediska vzdělávací funkce. V dnešní době je nabídka příběhů mnohem pestřejší a komiksy přesahují svoje původní poslání bavit čtenáře. V době narůstající záplavy informací a zrychlujícího se způsobu života se stávají ideálním prostředkem vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy. Navíc se nevzdávají své vtipné a zábavné formy.

Ochrana přírody 6/2012 17. 3. 2013 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Za Naturou na túru

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Erika Smrtová

Za Naturou na túru

Je to už poměrně dávno, kdy jsme poprvé v občanském sdružení Apus, tehdy ještě v Regionálním environmentálním centru Česká republika, použili termín „Za Naturou na túru“. Tenkrát, v roce 2004, jsme chtěli terénními výukovými programy přispět především ke zvyšování povědomí o nově vznikající soustavě chráněných území Natura 2000. Projekt, který financovala DG Environment, byl poměrně úspěšný, lze-li úspěch měřit počtem žáků, které jsme poučili o tom, co je Natura 2000. Výukové programy navštívilo zhruba 5 000 dětí a projekt byl v Bruselu uváděn jako příklad dobré praxe.

Ochrana přírody 4/2012 9. 11. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Za hvozdíkem na Kleneč

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Anna Šlechtová

Za hvozdíkem na Kleneč

Žáci 4. A ze Základní školy Školní v Roudnici nad Labem vyrazili v červnu do nedaleké národní přírodní památky Kleneč, aby se dozvěděli více o mísním endemitu – hvozdíku písečnéme českém.

Ochrana přírody 4/2012 9. 11. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Naučme se dělat naučné stezky

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Tomáš Růžička

Naučme se dělat naučné stezky

V České republice byly v uplynulých desetiletích vybudovány stovky naučných stezek. Problémem ale je, že je mnohdy tvoří specialisté na flóru či faunu, kteří jakékoli zjednodušení odborné informace ve prospěch pochopení širokou veřejností považují za nepřípustné. Trasy naučných stezek bývají osazeny panely s dlouhými odbornými texty, které běžného návštěvníka neosloví. Jednoduše proto, že jim nerozumí.

Ochrana přírody 3/2012 17. 10. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Proč se Ptákem roku 2012 stal právě tetřev hlušec?

Zaměřeno na veřejnost

Proč se Ptákem roku 2012 stal právě tetřev hlušec?

Česká společnost ornitologická vyhlašuje Ptákem roku nejčastěji široce rozšířené, z pohledu ochrany přírody významné druhy, k jejichž ochraně může přispět úplně každý. „Letošní vítěz“ – tetřev hlušec (Tetrao urogallus) se z uvedeného zažitého a osvědčeného schématu poněkud vymyká.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Nový areál Mladečských jeskyní

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Drahomíra Coufalová

Nový areál Mladečských jeskyní

V rámci zahájení hlavní turistické sezony byl 2. dubna 2012 slavnostně otevřen nový vstupní areál a expozice Mladečských jeskyní. Rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí, kterou v září 2010 zahájil současný provozovatel Správa jeskyní ČR, byl architektonicky cennému objektu navrácen jeho původní historický vzhled z období počátku minulého století a zároveň bylo vybudováno nové zázemí pro provoz i návštěvníky. V rekonstruované budově je umístěna aktualizovaná vstupní část expozice cromagnonského člověka.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Budou domy přírody v ČR?

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Pavel Pešout, Lenka Šoltysová, Tomáš Licek

Budou domy přírody v ČR?

Mezi hlavní priority ochrany přírody a krajiny patří osvěta a informování veřejnosti, bez jejíž podpory by nebylo možné tuto ochranu účinně a dlouhodobě zajišťovat. Z řady účinných nástrojů pro komunikaci s veřejností patří investičně i provozně k nejnáročnějším návštěvnická střediska ve zvláště chráněných územích.

Ochrana přírody 1/2012 13. 6. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf