Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Drahomíra Coufalová

190 let objevu Mladečských jeskyní

Péče o přírodu a krajinu

autorka: Drahomíra Coufalová

190 let objevu Mladečských jeskyní

Přijíždí-li se do CHKO Litovelské Pomoraví ze západu od Mohelnice, nebo z východu od Olomouce, vystupuje nad pravým břehem řeky Moravy nepřehlédnutelný, ve směru SZ–JV protažený, výrazný geomorfologický hřbet Třesín (345 m). Je největší vápencovou krou devonských vápenců Mladečského krasu. Již pouhý pohled na jeho strmý severní zlomový svah s vápencovými skalisky, prudce padající do údolí řeky Moravy je zcela jedinečný. Největší a nejvýznamnější přírodní bohatství však Třesín ukrývá ve svých hlubinách. Tvoří je rozsáhlý a členitý systém Mladečských jeskyní, jehož současná délka je 1250 m,
z toho je 380 m zpřístupněno pro veřejnost.

Ochrana přírody 5/2016 20. 12. 2016 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Nový areál Mladečských jeskyní

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Drahomíra Coufalová

Nový areál Mladečských jeskyní

V rámci zahájení hlavní turistické sezony byl 2. dubna 2012 slavnostně otevřen nový vstupní areál a expozice Mladečských jeskyní. Rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí, kterou v září 2010 zahájil současný provozovatel Správa jeskyní ČR, byl architektonicky cennému objektu navrácen jeho původní historický vzhled z období počátku minulého století a zároveň bylo vybudováno nové zázemí pro provoz i návštěvníky. V rekonstruované budově je umístěna aktualizovaná vstupní část expozice cromagnonského člověka.

Ochrana přírody 2/2012 23. 8. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf