Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ochrana přírody 1/2011 11. 4. 2011 Zaměřeno na veřejnost

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Ekofór aneb S humorem na přírodu

Ekofór je soutěž kreslených vtipů s tematikou životního prostředí, pořádaná Hnutím Brontosaurus. Cílem je zapojení široké veřejnosti, především dětí a mládeže, do tvůrčích aktivit zaměřených na ztvárnění témat s problematikou životního prostředí, a zvýšit tak jejich zájem o ochranu životního prostředí.

Historie soutěže sahá do let 1979–1989, kdy byla pravidelně pořádána Brontosaury z brněnského Vysokého učení technického a soutěžní díla byla vystavována na různých místech v Brně. Soutěže se v těchto letech každoročně účastnilo 40–80 autorů se 270–400 pracemi.

K obnovení Ekofóru došlo v roce 2004. Od té doby bylo vyhlášeno šest ročníků a obliba soutěže i účasti roste (např. v roce 2007 bylo do soutěže zasláno více než 1 700 vtipů). Ekofóru se v současnosti účastní autoři z celé ČR, především žáci základních a středních škol. V roce 2010 kdy nebyla z technických důvodů soutěž vyhlášena, byly vystavovány nejlepší vtipy z předchozích šesti ročníků.

V roce 2011 jsou vyhlášeny tyto kategorie:

  • kreslené vtipy od dětských autorů do 15 let včetně
  • kreslené vtipy od autorů starších 15 let
  • kreslené vtipné příběhy (stripy), věkově neomezeno.

Od roku 2007 se pro každý ročník volí téma; pro rok 2011 je tématem voda.

Vtipy můžete posílat do 1. dubna 2011 na e-mail: ekofor@brontosaurus.cz nebo na adresu: Pražská pobočka kanceláře Hnutí Brontosaurus, Senovážná 8, Praha 1, 110 00.

Více informací k podmínkám soutěže i k předchozím ročníkům naleznete na stránkách Ekofóru: http://ekofor.brontosaurus.cz/ nebo na Facebooku, stránka Ekofór.

Po uzávěrce soutěže bude ze zaslaných prací organizátory vybráno 75 nejlepších vtipů (25 v každé kategorii). Vtipy budou hodnoceny odbornou porotou, složenou ze zástupců několika ekologických organizací v ČR a zástupce České unie karikaturistů,a rovněž veřejností (hlasováním v elektronické galerii a v rámci putovní výstavy). Výstava nejlepších vtipů bude prezentována na letních hudebních festivalech a dalších, především ekologických či vzdělávacích akcích.

Hnutí Brontosaurusje nevládní nezisková organizace, jejímž předmětem činnosti je práce s dětmi a mládeží. Už přes třicet let (založeno 1974) přitahuje nejen studenty středních a vysokých škol, ale i pracující a rodiče s dětmi a otevírá jim cestu za poznáním ochrany životního prostředí, přírody či památek. Na „brontosauřích“ akcích se např. kosí orchidejové louky, udržují naučné stezky, pomáhá na biofarmách, sázejí přirozené lesy, pracuje na zajištění zřícenin hradů nebo čistí prameny. Nedílnou součástí většiny akcí jsou zážitkové programy.

Více na www.brontosaurus.cz

Břetislav Kovařík, ročník 2006