Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Aleš Rudl

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Aleš Rudl

Dobrovolníci pomáhají přírodě

Od poloviny září do konce října 2011 navštívila skupina čtrnácti dobrovolníků čtyři chráněné krajinné oblasti: Pálavu, Labské pískovce, Broumovsko a Křivoklátsko. Po předchozí dohodě s jednotlivými správami a podle jejich pokynů pomáhali v těchto hodnotných územích s péčí o přírodu. Přispěli k zachování její rozmanitosti a krásy a zároveň ji připravili pro pobyt a rekreaci široké veřejnosti.

Ochrana přírody 6/2011 1. 3. 2012 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Za památnými stromy v Praze

Zprávy-Recenze

Autor: Aleš Rudl

Praha– Kulturní bohatství Prahy je vše­obecně známé, už méně její obyvatelé či návštěvníci vědí, že na území hlavního města se nacházejí památné stromy, jejichž ochrana je ukotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992, Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jde obvykle o cenné nepůvodní dřeviny, jako například platany či cedry, nebo o dřeviny významně spjaté s historií národa či s jeho pověstmi a bájemi.

Ochrana přírody 5/2010 27. 10. 2010 Zprávy-Recenze