Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Veronika Bohuňková

Eroze vyvolaná nadměrnou návštěvností pískovcových skalních měst – PP Tiské stěny

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Veronika Bohuňková

Eroze vyvolaná nadměrnou návštěvností pískovcových skalních měst – PP Tiské stěny

Pískovcová skalní města jsou specifickým a významným fenoménem krajiny České republiky. Vyskytují se i jinde ve světě, ale u nás jsou zastoupena v neobvyklém množství a ve značné bohatosti forem, tvarů a stadií vývoje. Skalní města se utvářela v oblasti České křídové pánve (pás od Drážďan po SZ Moravu), jež vznikla v důsledku zaplavení severovýchodní části Českého masivu mořem před 95 miliony let, v druhohorním období zvaném cenoman. Po ústupu moře začaly na vyvýšené skalní masivy působit intenzivní erozní síly (déšť, mráz, voda, chemické zvětrávání). Síly, které v průběhu statisíců až milionů let vytvořily ze souvislých pískovcových masívů jednotlivé věže, rokle či sloupy, způsobují i postupný zánik těchto skalních měst. V současné době k těmto erozním procesům přispívá i antropogenní činnost, konkrétně vysoký počet turistů.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR podpořila výskyt páchníka hnědého

Zprávy-Recenze

autorka: Veronika Bohuňková

AOPK ČR podpořila výskyt páchníka hnědého

Ústecký kraj– Na začátku roku 2010 podalo Město Terezín žádost na projekt Obnova zeleně na náměstí ČSA v Terezíně do 14. výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Cílem projektu byla obnova liniové výsadby dřevin kolem centrálního náměstí. Jednalo se o historickou dvouřadou lipovou alej s charakteristickým typem řezu, která byla již ve špatném zdravotním stavu. Statika stromů byla narušená a stav stromů ohrožoval provozní bezpečnost na náměstí. Mělo dojít k pokácení 63 lip a k výsadbě nových stromů.

Ochrana přírody 5/2012 27. 2. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf