Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Barbora Nováková

CHKO Český les slaví 10 let

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Tomáš Peckert, Barbora Nováková

CHKO Český les slaví 10 let

Vyhlášením chráněné krajinné oblasti Český les bylo završeno mnohaleté úsilí dobrovolných i profesionálních ochránců přírody, kteří si po pádu železné opony uvědomili přírodní i krajinářské hodnoty území, které bylo 40 let pro veřejnost zcela uzavřeno.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Nováková

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská vznikla v roce 2002 v Mariánských Lázních a v současné době má 12 členů. Posláním organizace je především ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže i dospělých. Toto poslání uskutečňuje především organizováním vzdělávacích, kulturních a dalších akcí pro veřejnost.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost