Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Gary Mantle

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Koncem července 2022 navštívili pracovníci AOPK ČR Velkou Británii a dva dny čerpali zkušenosti u nevládní organizace Wiltshire Wildlife Trust (WWT). I když hlavními aktivitami zůstává péče o biotopy a jejich obnova, má tato organizace široký záběr týkající se nejen životního prostředí, ale i výchovy a léčení přírodou.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

Pozornost, kterou na sebe oprávněně strhlo několikrát odložené uveřejnění návrhu nařízení na obnovu přírody v Evropské unii, poněkud zastínila projednávání nové právní normy významně posilující druhovou ochranu ve Spojených státech. Podívejme se proto na nový zákon v širších souvislostech.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Karel Drbal

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

Mezinárodní den geodiverzity byl schválen 22. listopadu 2021 Generální konferencí UNESCO v Paříži. Jeho vznik podpořilo 193 členských států na základě návrhu Mezinárodní unie geologických věd (IUGS) a dalších vědeckých organizací. Šestý říjen byl tedy trvale vyhlášen Mezinárodním dnem geodiverzity počínaje rokem 2022. Organizace spojených národů předkládá podněty k vyhlášení mezinárodních dnů s cílem zvýšit povědomí veřejnosti o dané problematice. UNESCO se chystá jako vyhlašovatel do budoucna využít Mezinárodní den geodiverzity především k propagaci cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.

Ochrana přírody 5/2022 27. 10. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Plesník, František Pelc

Chráněná území ve světě: současný stav a perspektivy dalšího vývoje

Řekne-li se ochrana přírody, značné části veřejnosti se vybaví nejrůznější tabule s nápisem chráněné území. A není divu. Územní ochrana patří nejen v České republice mezi nejstarší a současně nejrozšířenější způsoby péče o přírodní a krajinné dědictví. V poslední době se ale častěji objevují rozmanité názory na to, zda chráněná území skutečně plní svůj účel a zda bysi uvedený přístup nezasloužil alespoň významnou renovaci (Bhola et al. 2020, Feng et al. 2021, Walsh 2021, Jones et al. 2022, Raymond et al. 2022, RoBson et al. 2022, Wauchope et al. 2022, Williams et al. 2022, Zeng et al. 2022). Nabízí se proto otázka, jaký je současný stav chráněných území v celosvětovém měřítku a zejména co víme o jejich reálné účinnosti.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ochrana přírody v Ugandě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc, Pavel Pešout, Libor Ambrozek

Ochrana přírody v Ugandě

Uganda je vnitrozemský africký stát rozkládající se na rovníku na ploše přes 241 000 km2. Díky mimořádné krajinné rozmanitosti a kráse ji před více než sto lety významný britský politik Winston Churchill nazval perlou Afriky obdobně, jako v té době bylo vnímáno Švýcarsko v Evropě. Zároveň však jde o jednu z nejhustěji zalidněných oblastí světa, kde se začíná rozmáhat čínský neokolonialismus se všemi negativními dopady včetně poškozování přírody. Přesto zůstávají zachovalé fragmenty zdejší divočiny mimořádné a oprávněně si zasluhují nejvyšší ochranu a péči.

Ochrana přírody 4/2022 25. 8. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Ladislav Miko, Jan Plesník

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

Dnem 1. července 2022 se Česká republika již podruhé ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Protože části veřejnosti utkvěl v paměti z prvního pololetí roku 2009 ponejvíce okřídlený slogan „Evropě to osladíme“, provokující plastika Davida Černého Entropa nebo hodinová mzda zvukařů legendární firmy ProMoPro směle konkurující gáži nejlepších světových fotbalistů, připomeňme, že ČR nebude předsedat EU, jak se stále ještě občas traduje, ale její Radě.

Ochrana přírody 3/2022 23. 6. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová?

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Plesník

Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová?

V dobách Gorbačovovy perestrojky se tradovalo, že již nestačí znát nové myšlení. Je nezbytné vědět, které z nových myšlení je nejnovější. V souvislosti se syndemií nemoci covid-19 se opět při nejrůznějších příležitostech hovoří o budoucím směřování celé lidské civilizace. Padají závažná slova o její nezbytné klíčové a mnohostranné transformaci, která by se týkala zásadní reorganizace, zahrnující techniku, hospodářství i lidskou společnost včetně základních idejí, vzorců myšlení, cílů a hodnot.

Ochrana přírody 2/2022 21. 4. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jan Plesník, Silvie Ucová, Barbora Kaminiecká, Jakub Makal, Lenka Čolobentičová

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

Obchod s planě rostoucími rostlinami a volně žijícími živočichy, jejich částmi a výrobky z nich je přinejmenším stejně starý jako zaznamenané dějiny lidstva. Aniž bychom se chtěli pouštět do hlubokomyslných intelektuálních úvah, připomeňme, že nejdříve byl výměnný, později doplněný a následně většinou vystřídaný monetárním (peněžním) prodejem a koupí a v poslední době se stále ve větší míře přesouvá na internet.  

Ochrana přírody 1/2022 26. 2. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf