Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Gary Mantle

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Gary Mantle

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Koncem července 2022 navštívili pracovníci AOPK ČR Velkou Británii a dva dny čerpali zkušenosti u nevládní organizace Wiltshire Wildlife Trust (WWT). I když hlavními aktivitami zůstává péče o biotopy a jejich obnova, má tato organizace široký záběr týkající se nejen životního prostředí, ale i výchovy a léčení přírodou.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf