Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Výzkum a dokumentace

Koncepce zpřístupnění nálezových dat ochrany přírody

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jan Zárybnický, Ludvík Škapec, Karel Chobot, Jan Zohorna

Nálezová data (záznamy) jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné a metodicky jednotné řešení ochrany druhů a tím i jejich biotopů podle zákona o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Bez ohledu na tuto skutečnost však v České republice do nedávné doby neexistoval ucelený a obsahově dostatečný zdroj, který by takovému sjednocení tvořil základ, s výjimkou především specializovaných, popř. lokálních či regionálních databází, zabývající se pouze určitou skupinou zájmových fenoménů.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

Nálezy sklenobýlu bezlistého v masivu Boubína

Výzkum a dokumentace

Autor: Zdeněk Patzelt

Nálezy sklenobýlu bezlistého v masivu Boubína

V roce 2006 byl v oblasti Boubína u Zátoně po 60 letech opět zjištěn výskyt sklenobýlu bezlistého (Půbal, Maunová 2007). V létě 2008 se zde podařilo nalézt jeho další mikrolokalitu (Patzelt), která jen potvrdila, že masiv Boubína v současnosti představuje hlavní známou oblast výskytu sklenobýlu bezlistého v České republice.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech

Výzkum a dokumentace

autoři: David Horal, Bohumil Jagoš

Sledování populace mečíku bahenního v Bílých Karpatech

Mečík bahenní (Gladiolus palustris) je vyhláškou 395/1992 Sb. řazen mezi kriticky ohrožené druhy rostlin; Červený a černý seznam cévnatých rostlin ČR jej řadí do kategorie C1 (CR podle IUCN); je zařazen i do celosvětového červeného seznamu (IUCN) a také do přílohy II směrnice o stanovištích.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

Výzkum v Národním parku Šumava

Výzkum a dokumentace

autorka: Zdenka Křenová

Z různých stran stále častěji zaznívá, že národní parky (NP) v kontextu kulturní evropské krajiny plní také významnou roli referenčních ploch, ve kterých se příroda vyvíjí bez zásahu člověka. Jsou to území, z nichž se můžeme naučit mnohé o fungování přírodních zákonitostí, principů evoluce a schopnosti adaptace přírody.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Výzkum a dokumentace

Automobilová doprava a mortalita obratlovců

Výzkum a dokumentace

autoři: Petr  Anděl, Václav Hlaváč

Automobilová doprava je významným fenoménem současnosti. Výstavba dopravní infrastruktury je podmínkou ekonomického rozvoje, který pak přináší rychlý růst přepravních výkonů a růst intenzity provozu na komunikacích. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR připadalo v roce 2005 v průměru na 1 km2 krajiny České republiky asi 700 m silnic a dálnic, na kterých se každý den ujelo 1 750 km. Každý čtvereční kilometr krajiny křižují tedy automobily tak, že na něm za den absolvují vzdálenost přibližně z Prahy do Bruselu a zpátky, což dokumentuje, jak významně doprava ovlivňuje ekologické poměry v krajině. Dopravní zátěž přitom neustále roste, například mezi roky 1980 a 2005 se zvýšila více než dvakrát (o 115 %) a tento vzrůstající trend stále pokračuje.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Výzkum a dokumentace

Drop velký

Výzkum a dokumentace

autorka: Vlasta  Škorpíková

Drop velký

Drop velký (Otis tarda) je kriticky ohroženým druhem České republiky. V roce 2005 pro něj řešitelský tým ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR zpracoval záchranný program. Článek stručně představuje základní bio nomické charakteristiky druhu, seznamuje s aktuální početností dropa, příčinami jeho úbytku a možnostmi nápravy. Zamýšlí se i nad důvody, proč záchranný program dosud nebyl schválen, a navrhuje schůdná řešení.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Výzkum a dokumentace

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Karel Tajovský

Bezobratlí obyvatelé jeskyní České republiky

Počátky studia jeskynní fauny bezobratlých spadají na území dneš­ní ČR do období na přelomu 19. a 20. století, kdy se o první biospeleologické průzkumy moravských jeskyní zasloužili především Jindřich Wankel a Karel Absolon.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Mikrobiální napadení aragonitu

Výzkum a dokumentace

autoři: Milan Geršl, Dana Hanuláková, Barbora Šimečková

Mikrobiální napadení aragonitu

Z brašovské aragonitové jeskyně (ZAJ) leží v katastru obce Teplice nad Bečvou v areálu místních lázní. Od roku 2003 jsou součástí Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Amatérští speleologové na Pálavě

Výzkum a dokumentace

Autor: Jiří Kolařík

Amatérští speleologové na Pálavě

Jeskyně v Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci UNESCO Pálava, které jsou součástí přírodních rezervací Turold, Svatý kopeček, Kozí vrch a dalších, patří k jižní části pásma Západních Karpat.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Nález opálu v jeskyni Borgio Verezzi

Výzkum a dokumentace

Autor: Alexandr Komaško

Jeskyně Borgio Verezzi leží v severozápadní části Itálie ve stejnojmenném příbřežním městečku Ligurského regionu. Pro bezpočetné krápníky různých barev, majestátní prostory, jezera s křišťálově čistou vodou a další pozoruhodnosti byla jeskyně od roku 1970 zpřístupněna veřejnosti.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace