Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

V Jizerských horách se uskutečnila hodnotící návštěva IUCN/UNESCO

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

V Jizerských horách se uskutečnila hodnotící návštěva IUCN/UNESCO

Ve dnech 19.–21. září 2020 navštívili Českou republiku odborníci z Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Cílem jejich mise bylo ověřit, zda návrh na vyhlášení NPR Jizerskohorské bučiny lokalitou světového dědictví UNESCO splňuje náročná kritéria, oprávněně kladená na udělení zmiňovaného i v globálním měřítku vysoce prestižního ocenění (viz Ochrana přírody, 75, 1, ii-iii, 2020). 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Všechna tři zvláště chráněná území z ČR obhájila Evropský diplom

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

Všechna tři zvláště chráněná území z ČR obhájila Evropský diplom

Mezivládní organizace Rada Evropy uděluje již od roku 1965 národním parkům, přírodním rezervacím a dalším kategoriím územní ochrany, které příkladně pečují o přírodní a krajinné dědictví nesporného celokontinentálního významu, Evropský diplom pro chráněná území (viz Ochrana přírody, 73, 2, i-iii, 2018). 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Zpřístupnění hrádku Falkenštejn u Jetřichovic

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Natalie Belisová

Zpřístupnění hrádku Falkenštejn u Jetřichovic

Skalní hrádek Falkenštejn u Jetřichovic byl v písemných pramenech zmiňován v letech 1395–1457. Ani po jeho zániku ale nebyl vrchol opuštěn, což dokládají četné letopočty z 16.–20. století vysekané do skály. Sloužil jako pozorovatelna v časech lovu, sucha (stanoviště požárních hlídek) a od 19. století se stal i výletním cílem. Napodiv však unikl zvelebovacím aktivitám turistických spolků. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Handrij Härtel, Jakub Kašpar, Petr Kříž

Elbe Parks – nová iniciativa pro spolupráci chráněných území na řece Labi v České republice a Německ

10. září 2020 bylo v Bad Schandau podepsáno memorandum, kterým se chráněná území na řece Labi spojila do neformální iniciativy Elbe Parks. Inspirací byla starší a úspěšná „sestra“ Danube Parks. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O změnách v poznání orchidejové flóry v Orlických horách

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Zuzana Mruzíková

O změnách v poznání orchidejové flóry v Orlických horách

Základ poznání orchidejové flóře v Orlických horách a podhůří prakticky položil František Procházka (1964), neboť předchozí široce pojaté lokality mnohdy vzbuzují pochybnosti. V poslední dekádě se tomuto tématu asi nejvíce věnoval Michal Gerža (2006, 2007, 2011, 2013, 2019). Naštěstí se zdá, že jím předvídaný „Soumrak vzácnějších orchidejí“ alespoň v současné době nenaplňuje nejčernější scénáře, ba co víc, podařilo se v CHKO Orlické hory znovuobjevit, nebo dokonce nově nalézt hned několik druhů. Na druhou stranu se opětovně nedaří potvrdit výskyt nedávno objeveného kruštíku bahenního (Epipactis palustris).

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Environmentální vzdělávání v Národním parku České Švýcarsko

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jakub Juda, Jarmila Judová

Environmentální vzdělávání v Národním parku České Švýcarsko

Již v době vzniku Národního parku České Švýcarsko v roce 2000 byla vnímána potřeba environmentálního vzdělávání dětí, mládeže i dospělých jako nedílná součást aktivit nově zřízené Správy NP. Ze zkušeností evropských národních parků vyplynulo, že není možné chránit životní prostředí kolem nás pouze prostřednictvím ochranářských opatření či zákazy a nařízeními, ale že je velmi důležité vzdělávání, informovanost a osvěta návštěvníků, místních obyvatel a školáků z blízkého i vzdáleného okolí. Prostřednictvím environmentálního vzdělávání a osvěty představuje Správa NP kulturní i přírodní dědictví našeho regionu a vysvětluje potřebu jeho ochrany a jeho zachování a rozvoj pro budoucí generace. Správa NP prezentuje národní park nejenom jako unikátní místo, které stojí za to navštívit, ale jako náš společný domov. Domov, jenž sdílíme s přírodou a který jsme se, jako společnost, rozhodli chránit.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Svalbard – ochrana přírody  na dalekém severu

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jiří Flousek

Svalbard – ochrana přírody  na dalekém severu

Člověk, který prožil kus života v krkonošské tundře, si na Svalbardu s určitou mírou nadsázky připadá jako doma. Podobné mrazové formy půd, známé druhy nebo alespoň rody rostlin, ptačí druh, který občas zavítá i do Krkonoš… Téměř vše ovšem v nesrovnatelně rozsáhlejším měřítku, s minimální mírou narušení člověkem a hlavně bez davů turistů všude kolem. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Počítáme, sledujeme, hodnotíme

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Richard Nagel

Počítáme, sledujeme, hodnotíme

Když před dvaceti lety vznikl národní park, byl tento fakt přijat různými zájmovými skupinami a lidmi odlišně. Ti, kteří si vznik parku přáli, nebo o jeho založení dokonce aktivně usilovali, byli samozřejmě nadšeni. Mnozí z nich v tom viděli i příležitost, jak do jinak přehlíženého a zanedbaného regionu nalákat na značku „národní park“ více návštěvníků, kteří přispějí k jeho ekonomickému rozvoji. Odpůrci jeho vyhlášení se naopak obávali, že přijde řada restrikcí, a to jak pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky. Těch tím pádem bude přijíždět méně, takže celý region nakonec na existenci národního parku spíš prodělá. Záhy jsme si proto uvědomili, jak důležité bude věnovat se sledování návštěvnosti. Díky dlouhodobému monitoringu dnes můžeme konstatovat, že obavy skeptiků z poklesu počtu návštěvníků se nenaplnily. Má to ovšem i svá „ale“…

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf

K dvacetinám Správy NP České Švýcarsko

Z historie ochrany přírody

Autor: Zdeněk Patzelt

K dvacetinám Správy NP České Švýcarsko

Nejenom Národní park České Švýcarsko, ale i jeho správa a zaměstnanci mají za sebou 20 let působení. Tak jako se vyhlášení národního parku stalo v krajině Labských pískovců dlouho očekávaným mezníkem v ochraně přírody, stal se vznik správy národního parku i mezníkem v životech mnoha lidí, kterým se národní park stal zároveň i pracovním místem. Je potěšující, že pro mnohé z nich se tak stalo na celých dvacet let a přetrvává to i nadále. Dvacáté výročí od vzniku je vhodnou příležitostí připomenout si alespoň v krátkosti, jaké počátky působení správy národního parku byly, ale i zapřemýšlet o budoucnosti.

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Z historie ochrany přírody Tištěná verze článku v pdf