Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Natalie Belisová

Zpřístupnění hrádku Falkenštejn u Jetřichovic

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Natalie Belisová

Zpřístupnění hrádku Falkenštejn u Jetřichovic

Skalní hrádek Falkenštejn u Jetřichovic byl v písemných pramenech zmiňován v letech 1395–1457. Ani po jeho zániku ale nebyl vrchol opuštěn, což dokládají četné letopočty z 16.–20. století vysekané do skály. Sloužil jako pozorovatelna v časech lovu, sucha (stanoviště požárních hlídek) a od 19. století se stal i výletním cílem. Napodiv však unikl zvelebovacím aktivitám turistických spolků. 

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Natalie Belisová

Dny řemesel v Českém Švýcarsku

Již čtvrtým rokem pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko v blízkosti Dolského mlýna (k.ú. Kamenická Stráň, okr. Děčín) Dny řemesel, během nichž se mohou návštěvníci seznámit s tradičními řemesly, kterými se zde v minulosti živili místní obyvatelé.

Ochrana přírody 6/2015 14. 2. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf