Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Ochrana přírody 5/2020 2. 11. 2020 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

O změnách v poznání orchidejové flóry v Orlických horách

Autor: Zuzana Mruzíková

O změnách v poznání orchidejové flóry v Orlických horách

Základ poznání orchidejové flóře v Orlických horách a podhůří prakticky položil František Procházka (1964), neboť předchozí široce pojaté lokality mnohdy vzbuzují pochybnosti. V poslední dekádě se tomuto tématu asi nejvíce věnoval Michal Gerža (2006, 2007, 2011, 2013, 2019). Naštěstí se zdá, že jím předvídaný „Soumrak vzácnějších orchidejí“ alespoň v současné době nenaplňuje nejčernější scénáře, ba co víc, podařilo se v CHKO Orlické hory znovuobjevit, nebo dokonce nově nalézt hned několik druhů. Na druhou stranu se opětovně nedaří potvrdit výskyt nedávno objeveného kruštíku bahenního (Epipactis palustris).

Jaké jsou nejvýraznější změny oproti Michalovu poznání v roce 2006? Běloprstka bělavá (Pseudorchis albida) sice stále vytrvává pouze na jediné lokalitě, ale letos (25. 6. 2020 not. Z. Mruzíková & J. Kučera) zde vykvetlo hned devět rostlin (jedna měla ukousnutý vrchol) a byli dohledáni další čtyři sterilní jedinci.

Počet lokalit s výskytem vstavače mužského znamenaného (Orchis mascula subsp. signifera) se rozrostl hned dvakrát – v roce 2019 byl zaznamenán na dvou (letos na třech) mikrolokalitách u Přímu (27. 5. 2019 not. Z. Mruzíková, 10. 5. 2020 not. Z. Mruzíková & Z. Lukeš) a v roce 2020 u Olešnice v Orlických horách (20. 5. 2020 not. A. Pavlíčko & Z. Růžičková).

Na obou orlickohorských vrchovištích byl znovuobjeven bradáček srdčitý (Listera cordata) – na Jelení lázni jeho početnost v roce 2018 dokonce překročila 350 rostlin (7. 6. 2018 not. M. Gerža), U Kunštátské kaple byly letos zaznamenány asi tři desítky rostlin (19. 7. 2020 not. Z. Lukeš & Z. Mruzíková). 

Při dohledávce nově nalezené vratičky heřmánkolisté (Botrychium matricariifolium) při lesní cestě mezi Bukačkou a Sedloňovským vrchem byla 14. 8. 2019 (not. Z. Mruzíková) nalezena měkčilka jednolistá (Malaxis monophyllos) a naposledy 24. 7. 2020 (not. Z. Mruzíková) se podařilo v Orlických horách po více než 50 letech potvrdit výskyt sklenobýlu bezlistého (Epipogium aphyllum).

Mimo to se tu a tam objeví nějaký jedinec běžnějších (i když v minulosti jistě také silně ustoupivších) druhů na místě, kde dříve nebyl pozorován. Pomyslnou skupinu „pangejtovek“ tak letos doplnila ještě pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) – rostoucí u již dříve zmíněné lesní cesty pod Sedloňovským vrchem (18. 7. 2020 not. Z. Mruzíková). Z asi dvacítky orchidejí, které byly po roce 2010 v CHKO pozorovány, tak zbývá jen pár druhů, které by pozorný návštěvník hor nemohl zahlédnout z některé lesní cesty (všechny byly uvedeny výše).