Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor

Kulér-Medailonky

autoři: Václav Tomášek, Jan Materna

Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor

Dne 14. listopadu 2022 vyhasl předčasně život velkého člověka. Ten den jsme někteří z jeho kamarádů vyrazili ven zavzpomínat na Jirku o samotě a nechat projít bolest nohama do země. I ptáci jako kdyby o odchodu svého velkého zastánce věděli. Všude bylo hrobové ticho.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

František Pelc jubiluje

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

František Pelc jubiluje

František Pelc se narodil 4. října 1962 v Turnově a tomuto městu zůstal věrný dodnes, žije zde s manželkou Ivetou a spolu zde vychovali své dva syny Marka a Adama. Již na druhém stupni základní školy propadl své celoživotní zálibě – poznávání přírody, která je už 35 let jeho profesí a posláním.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biologické rozmanitosti v ČR

Kulér: Názory a polemika

autoři: Jeňýk Hofmeister, David Storch

Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zachování biologické rozmanitosti v ČR

V článku otištěném na stránkách tohoto časopisu (OP, č. 1/2022) jsem se pokusil upozornit na slibné (a náročné) výzvy Strategie pro ochranu biologické rozmanitosti EU do roku 2030 a současně na prakticky chybějící diskusi v rámci ochrany přírody v ČR, jak tyto výzvy naplnit. Těžištěm článku byla úvaha o možnostmi naplnění přísné ochrany přírody na 10 % území České republiky. Článek přinesl argumentaci, proč by měla být i tato náročná vize mezi ochranáři diskutována, řešena a – vhodným způsobem a schůdnými cestami – naplňována

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér: Názory a polemika Tištěná verze článku v pdf

Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: František Pojer, Hana Hofmeistrová

Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Rok 2022 byl v Českém krasu ve znamení 50. výročí vyhlášení chráněné krajinné oblasti Český kras. Zřizovací výnos má datum 12. dubna 1972. Vyvrcholením akcí připomínajících toto výročí byla odborná konference „Český kras včera, dnes a zítra“, která se konala ve dnech 3.–4. listopadu 2022 ve Svatém Janu pod Skalou v areálu zdejšího kláštera, kde dnes sídlí Svatojánská kolej – vyšší odborná škola. Příznačné je, že ve stejných kulisách unikátního místa se specifickým geniem loci probíhala také konference k 40. výročí před deseti lety. Další zajímavostí je, že ve zdejší škole působil několik let Jan Svatopluk Procházka, význačný prvorepublikový přírodovědec a učitel, který již v té době navrhoval ochranu přírody a krajiny svatojánského údolí.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vít Baldík

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

Ve dnech 23.–24. září 2022 uspořádala Česká geologická služba ve spolupráci s Českou speleologickou společností, Správou jeskyní ČR a AOPK – CHKO Moravský kras 1. ročník vědecké konference k problematice udržitelného rozvoje v krasových oblastech „Kras, jeskyně a lidé”.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karel Drbal

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Ve dnech 6.–8. září 2022 se konal na Slovensku v Liptovském Mikuláši již 14. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“. Akce zaměřená výhradně na speleologickou problematiku se tradičně koná v dvouletých intervalech.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Obsah ročníku 2022

Kulér-Summary

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Summary

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autoři: Ivana Jongepierová, Jana Javorská

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

V posledních letech neúměrně narůstají škody způsobené přemnoženou spárkatou zvěří, především daňky, jeleny sika či divokými prasaty. Začínají si to uvědomovat nejen vlastníci a uživatelé lesů a zemědělské půdy, ale dochází i k vážnému poškození přírody v chráněných územích. Někdy je to přímá likvidace rostlin okusem či vyrytím (často jsou tak ohroženy populace chráněných druhů, jako jsou orchideje či mečíky), jindy zvěř znemožňuje přirozenou obnovu lesa okusem mladých stromků.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Gary Mantle

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (Velká Británie)

Koncem července 2022 navštívili pracovníci AOPK ČR Velkou Británii a dva dny čerpali zkušenosti u nevládní organizace Wiltshire Wildlife Trust (WWT). I když hlavními aktivitami zůstává péče o biotopy a jejich obnova, má tato organizace široký záběr týkající se nejen životního prostředí, ale i výchovy a léčení přírodou.

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf