Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Summary

Ochrana přírody 6/2022 22. 12. 2022 Kulér-Summary

Obsah ročníku 2022

OBSAH ROČNÍKU 2022

Autor článku

Název článku

Číslo

str.

Rubrika časopisu

Balák Ivan, Káňa Vlastislav, Koudelka Martin, Suldovská Olga, Světlík Ivo

Pravěké medvídě z Javoříčského krasu

5

9

Výzkum a dokumentace

Baldík Vít

1. ročník konference Kras, jeskyně a lidé

6

III

Zprávy, aktuality, oznámení

Bauer Petr, Benda Pavel, Härtel Handrij

Ohlédnutí za 50 lety existence chráněné krajinné oblasti Labské pískovce

3

4

Z naší přírody

Bejček Vladimír

Úvodem

5

1

Úvodem

Benda Pavel

Je to už půl století

3

2

Z naší přírody

Benda Pavel, Chvátal Petr

25 let sčítání zimujících letounů v Kaňonu Labe

3

III

Zprávy, aktuality, oznámení

Bobek Miroslav

Richard Leakey: Výjimečná osobnost s výjimečným osudem

1

IX

Vzpomínky

Cílek Václav

Složená krajina

3

8

Z naší přírody

Čámská Klára

Bude třeba upravit novou zemědělskou politiku?

6

14

Péče o přírodu a krajinu

Čapla Mikuláš, Komárek Jan

Spektrální projev vybraných dřevin v kontextu klimatické změny

4

22

Výzkum a dokumentace

Drbal Karel

Ohlédnutí za Mezinárodním rokem jeskyní a krasu

1

2

Z naší přírody

Drbal Karel

Nové návštěvnické středisko Chýnovské jeskyně

4

26

Zaměřeno na veřejnost

Drbal Karel

6. říjen – Mezinárodní den geodiverzity

5

42

Mezinárodní ochrana přírody

Drbal Karel

14. vědecká konference „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

6

II

Zprávy, aktuality, oznámení

Elznicová Jitka, Vébrová Dana, Zacharová Johana, Müllerová Jana

Krajina Českého Švýcarska a Labských pískovců v proměnách času

3

12

Péče o přírodu a krajinu

Filipová Paula

Ohrazení pastvin ve světle stavebního zákona a zákona o ochraně přírody

1

28

Právo v ochraně přírody

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

1

X

Nové právní předpisy

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

2

X

Nové právní předpisy

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

3

XII

Nové právní předpisy

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

4

X

Nové právní předpisy

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

5

XI

Nové právní předpisy

Filipová Paula

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny

6

XV

Nové právní předpisy

Froněk Jan, Šrailová Eva

První „Školní les do kapsy“ v ČR

1

32

Zaměřeno na veřejnost

Hanzal Vladimír

Miloš Anděra oslavil 75. narozeniny

5

VII

Medailonky

Hejna Michal

Pěnovce ve Svatém Janu pod Skalou a jejich jeskyně

5

2

Z naší přírody

Hejna Michal, Suldovská Olga

Jeskyně Českého krasu

2

11

Z naší přírody

Hofmeister Jeňýk

Jak převzít svůj díl zodpovědnosti za ochranu biologického dědictví planety? Nejlépe celý

1

8

Názory a polemika

Hofmeister Jeňýk

Přísná ochrana přírody jako jeden z důležitých přístupů k zahování biologické rozmanitosti v ČR

6

V

Názory a polemika

Hofmeister Jeňýk, Svoboda Miroslav

Co znamená evropské nařízení o obnově přírody pro české lesy?

6

19

Péče o přírodu a krajinu

Hofmeisterová Hana

Český kras pro veřejnost

2

36

Zaměřeno na veřejnost

Hošek Michael, Storch David

Zodpovědnost přijměme, ale na základě dat a s rozmyslem

3

27

Názory a polemika

Hromas Jaroslav

75 let od objevu Bozkovských dolomitových jeskyní

5

38

Z historie ochrany přírody

Hromas Jaroslav, Petříček Václav

RNDr. Danuše Turoňová – neuvěřitelných 70

3

X

Medailonky

Hubáčková Anna

Úvodem

1

1

Úvodem

Jarošek Radim, Kletenský Daniel, Galia Tomáš, Škarpich Václav

Management a monitoring říčního dřeva v Odře v CHKO Poodří

2

18

Péče o přírodu a krajinu

Jílková Eliška, Kuldová Blanka

Byla tu, není tu… bude tu?

4

II

Zprávy, aktuality, oznámení

Jitka Jelínková

Regulace ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky – nový odstavec 3 par. 66 ZOPK

2

26

Právo v ochraně přírody

Jongepierová Ivana

Konference velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity

3

VIII

Zprávy, aktuality, oznámení

Jongepierová Ivana, Čámská Klára, Broumová Radka

13. konference Society for Ecological Restoration: Restoring Nature, Reconnecting People

5

IV

Zprávy, aktuality, oznámení

Jongepierová Ivana, Javorská Jana

Seminář k poškozování biodiverzity přemnoženou spárkatou zvěří

6

I

Zprávy, aktuality, oznámení

Jongepierová Ivana, Lustyk Pavel, Chobot Karel

Vzpomínky na Vítka Grulicha

2

IX

Vzpomínky

Judová Jarmila

Poznávací hra pro návštěvníky a další akce k 50 letům CHKO Labské pískovce

3

36

Zaměřeno na veřejnost

Jurajda Pavel, Kalous Lukáš

Nepůvodní druhy ryb ve vodách ČR – stav a priority

4

2

Z naší přírody

Just Tomáš

Jsme připraveni využít přínosů povodní pro zlepšení stavu vodních toků?

6

27

Péče o přírodu a krajinu

Klaudys Martin

Rozhovor s Lubomírem Hanelem ke 40 letům CHKO Blaník

1

42

Rozhovor

Klímová Hřívová Dana, Petruželová Jana, Kotasová Adámková Marie

Revitalizace lučního mokřadu a její vliv na vodní bezobratlé živočichy

2

29

Výzkum a dokumentace

Knižátková Eva, Havel Petr

Národní závazek navýšení rozlohy a zlepšení stavu chráněných území

6

8

Péče o přírodu a krajinu

Kostiuková Jarmila

Patronáty Skautského institutu – zapojení dětí do ochrany přírody

2

38

Zaměřeno na veřejnost

Koudelka Martin

Vzpomínka na Vladimíra Panoše

4

VII

Medailonky

Koudelka Martin

Okolím Rachavy

5

obálka

Pozvánka na výlet

Krása Antonín

Rozšíření jasoně dymnivkového v Moravském krasu

2

8

Z naší přírody

Kujanová Kateřina, Marek Pavel

Naplní nařízení o obnově přírody nenaplněné ambice Rámcové směrnice o vodách?

6

23

Péče o přírodu a krajinu

Kušnírová Tereza, Šikola Martin

NATURA 2000 se opět rozroste

5

20

Právo v ochraně přírody

Linhart Zbyněk, Patzelt Zdeněk

Dvacet let od založení společnosti České Švýcarsko, o.p.s.

1

34

Z historie ochrany přírody

Mana Vladimír

Jednotné environmentální stanovisko

2

23

Právo v ochraně přírody

Mantle Gary

60 let ochrany přírody a její obnovy ve Wiltshire (UK)

6

44

Mezinárodní ochrana přírody

Martin Klaudys

Tentokrát na Malý Blaník

1

obálka

Pozvánka na výlet

Matrková Jana, Jurajda Pavel, Vlach Pavel

Střevle na Vysočině

1

4

Péče o přírodu a krajinu

 

 

Autor článku

Název článku

Číslo

str.

Rubrika časopisu

Miko Ladislav

Budování klimaticky odolné krajiny – vlajková konference českého předsednictví v životním prostředí

5

III

Zprávy, aktuality, oznámení

Miko Ladislav, Plesník Jan

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie je za dveřmi

3

45

Mezinárodní ochrana přírody

Mlčoch Svatomír, Mazancová Eva

Třicet let zákona na ochranu přírody a krajiny

3

21

Právo v ochraně přírody

Moravec Jan

Naučná stezka Srdcem Českého krasu

2

obálka

Pozvánka na výlet

Moravec Jan

Obnovená příroda na bývalém odkališti Jívka

6

obálka

Pozvánka na výlet

Moravec Jan, Žaitliková Lenka

Zlatý list půlstoletý

4

28

Zaměřeno na veřejnost

Moucha Petr

Úvodem

2

1

Úvodem

Moucha Petr

Z historie vzniku chráněné krajinné oblasti Český kras

2

34

Z historie ochrany přírody

Nováková Alena

Květnatec Archerův – exotický zástupce mykobioty v naší přírodě

4

6

Z naší přírody

Ouhrabka Vratislav

110 let Ponikelské jeskyně

3

IV

Zprávy, aktuality, oznámení

Ouhrabka Vratislav, Tásler Radko

Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš

5

16

Výzkum a dokumentace

Patzelt Zdeněk

Dokončená revitalizace Sedmihorských mokřadů byla veřejně představena

3

IX

Zprávy, aktuality, oznámení

Patzelt Zdeněk

Velcí zemědělci otevřeně proti ochraně přírody?

3

X

Názory a polemika

Patzelt Zdeněk

Požár v Národním parku České Švýcarsko

4

45

Mimořádná událost

Patzelt Zdeněk

Okolím Kyjova v Českém Švýcarsku

4

obálka

Pozvánka na výlet

Patzelt Zdeněk

Rozhovor s Petrem Křížem – novým ředitelem Národního parku České Švýcarsko

6

42

Rozhovor

Pavlíčko Alois, Heřman Petr, Fric Zdeněk F.

Vyhynul nám v Česku modrásek černočárný?

1

26

Výzkum a dokumentace

Pelc František

Úvodem

3

1

Úvodem

Pelc František

Zachraňovat přírodu něco stojí

3

IX

Zprávy, aktuality, oznámení

Pelc František

Obnova přírody je důležitá. Nezapomínejme ale na její ochranu.

4

1

Úvodem

Pelc František

S přípravou nové lesnické politiky a jejím uvedením do praxe je třeba začít co nejdříve

4

V

Zprávy, aktuality, oznámení

Pelc František

Ohlédnutí za Tony Fitzjohnem (7.7.1945 – 22.5.2022) jedním z největších ochranářů africké divočiny

5

X

Vzpomínky

Pelc František, Pešout Pavel, Ambrozek Libor

Ochrana přírody v Ugandě

4

35

Mezinárodní ochrana přírody

Pešout Pavel

Tomáš Just, průkopník revitalizací vodních toků v ČR jubiluje

1

V

Medailonky

Pešout Pavel

Stoletá historie zákonné úpravy ochrany přírody v České republice

3

40

Z historie ochrany přírody

Pešout Pavel

František Pelc jubiluje

6

VIII

Medailonky

Pešout Pavel, Šíma Jan

Co znamená zákon Evropské unie na obnovu přírody pro Českou republiku

6

2

Péče o přírodu a krajinu

Pešout Pavel, Šíma Jan, Blažejová Eliška, Tomášková Lenka, Filipová Paula, Fuglíková Jana, Hejda Radek, Chobot Karel, Jelínková Jindřiška, Jeřábková Lenka, Lacina David, Mikuláš Ivan, Tenčík Aleš, Vít Petr

 

Návrh revize ohrožených druhů

 

5

 

26

 

Právo v ochraně přírody

Plesník Jan

Biologická rozmanitost přišla během dvou dnů jak o svého kmotra, tak o patrona

1

38

Z historie ochrany přírody

Plesník Jan

Co ohrožuje africké lvy

1

II

Zprávy, aktuality, oznámení

Plesník Jan

Za Karlem Gregorem

1

VIII

Vzpomínky

Plesník Jan

BirdLife International o stavu a výhledu evropské avifauny

1

XIII

Recenze

Plesník Jan

Je „nová“ ochrana přírody skutečně nová?

2

44

Mezinárodní ochrana přírody

Plesník Jan

Proč ochranu přírody zajímá původ domácích koní?

2

I

Zprávy, aktuality, oznámení

Plesník Jan

V Janu Jeníkovi odešel komplexní vědec a skutečný ochránce přírody

2

VIII

Vzpomínky

Plesník Jan

Jiné klima – jiný les. Fanta J. Petřík P. (eds)

3

XIII

Recenze

Plesník Jan

Červený seznam IUCN ukazuje na největší hrozby pro přežití druhů

4

I

Zprávy, aktuality, oznámení

Plesník Jan

Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie začalo i pro AOPK ČR

4

III

Zprávy, aktuality, oznámení

Plesník Jan

Global Change Biology, Erica Bree Rosenblum – Recenze

4

XII

Recenze

Plesník Jan

Druh v teorii a praxi ochrany přírody

5

12

Výzkum a dokumentace

Plesník Jan

Spojené státy budou mít nový zákon na ochranu a obnovu flóry a fauny

5

44

Mezinárodní ochrana přírody

Plesník Jan

Pocta Českému krasu přichází z oblak. Nebeské pohledy na Český kras. Jiroušek J.

5

XIII

Recenze

Plesník Jan, Pelc František

Chráněná území ve světě: současný srav a perspektivy dalšího vývoje

4

40

Mezinárodní ochrana přírody

Plesník Jan, Pešout Pavel

Opustil nás Ochránce přírody. Za Václavem Petříčkem

5

VIII

Vzpomínky

Plesník Jan, Pojer František

Všestranný Pavel Kovář slaví sedmdesátiny

4

IX

Medailonky

Plesník Jan, Ucová Silvie, Kaminiecká Barbora, Makal Jakub, Čolobentičová Lenka

Mezinárodní obchod s flórou a faunou v České republice, Evropské unii a ve světě

1

44

Mezinárodní ochrana přírody

Plesníková Marcela, Plesník Jan

Odráží hledání na wikipedii priority veřejnosti v druhové ochraně?

2

V

Zprávy, aktuality, oznámení

Plesníková Marcela, Plesník Jan

Hodně dobře aplikovaná ekologie, Frouz J. a Frouzová J.

2

XI

Recenze

Pojer František

Rozhovor s Vojenem Ložkem juniorem

2

42

Rozhovor

Pojer František

Čtrnácté zasedání Rady AOPK ČR se konalo v Jeseníkách

5

I

Zprávy, aktuality, oznámení

Pojer František, Hofmeisterová Hana

Konference k 50. výročí vyhlášení CHKO Český kras

6

III

Zprávy, aktuality, oznámení

Prach Jindřich, Mottl Josef, Ložek Vojen, Hrůzová Lucie, Veselý Jaroslav, Urban Tomáš, Pojer František

Český kras – půlstoletí pod ochranou CHKO

2

2

Z naší přírody

Prach Karel

úvodem

6

1

Úvodem

Rozsypálek Jiří, Polochová Věra, Bábek Jan, Javorský David, Prouza Michal, Martinek Petr, Klečka Jan

Poznatky o možnostech tlumení expanzivního nárůstu jmelí bílého

6

33

Výzkum a dokumentace

Růžička Tomáš

Konference o invazních druzích

1

IV

Zprávy, aktuality, oznámení

Růžička Tomáš

Česká delegace v Arménii

2

VII

Zprávy, aktuality, oznámení

Růžička Tomáš

Evropský kongres ochranářské biologie v Praze

5

VI

Zprávy, aktuality, oznámení

 

 

Autor článku

Název článku

Číslo

str.

Rubrika časopisu

Růžička Tomáš

Konference „Management lesů v chráněných územích zasažených kůrovcovou kalamitou – příležitost ke změně“

5

VI

Zprávy, aktuality, oznámení

Salov Tomáš

Rozhovor s Wernerem Hentschelem

3

38

Rozhovor

Sedláček Ondřej

Modrásek hořcový v České republice

1

15

Výzkum a dokumentace

Stejskal Vojtěch

30 let ochrany přírody a krajiny v judikatuře Ústavního soudu ČR

3

24

Právo v ochraně přírody

Stejskal Vojtěch

Návrh nařízení EU o právním rámci pro obnovu přírody v Evropě

4

18

Právo v ochraně přírody

Storch David

V čem je problém?

6

VII

Názory a polemika

Svoboda Jiří

Poslední lovci, rybáři a sběrači. Interdisciplinární archeologický výzkum v Českém Švýcarsku

3

32

Výzkum a dokumentace

Šafránek Jakub

Nevítané umělecké výtvory v Národním parku České Švýcarsko

3

18

Péče o přírodu a krajinu

Šámalová Pavlína

Dutohlávka horská po 90 letech objevena

2

V

Zprávy, aktuality, oznámení

Šťastný Vojtěch, Bednářová Kateřina

Revitalizace Sedmihorských mokřadů

4

9

Péče o přírodu a krajinu

Šťastný Vojtěch, Riegert Jan

Jaké mokřady jsou pro ptáky nejvhodnější

2

14

Péče o přírodu a krajinu

Šůlová Karolína

Tři instituce se domluvily na spolupráci v ochraně přírody v Zambii

4

I

Zprávy, aktuality, oznámení

Šůlová Karolína

AOPK ČR má zbrusu nové webové stránky

4

VI

Zprávy, aktuality, oznámení

Šůlová Karolína

Rozhovor s odstupující ministryní životního prostředí

5

36

Rozhovor

Tomášek Václav, Materna Jan

Jiří Flousek – rytíř ochrany přírody našich hor

6

XIII

Vzpomínky

Vačkářová Davina

Národní platforma pro ekosystémové služby v mezinárodním kontextu ochrany a obnovy přírody

6

39

Zaměřeno na veřejnost

Vápeník Lukáš

Malé zamyšlení na téma Národního parku Křivoklátsko

4

VI

Názory a polemika

Vítek Ondřej

Monitoring návštěvnosti v územích spravovaných AOPK ČR

5

33

Zaměřeno na veřejnost

Vlašín Mojmír

Populace užovky stromové ve Vlárském průsmyku a její ochrana

1

20

Výzkum a dokumentace

Zajíček Petr

120 let od první výpravy Karla Absolona na dno Macochy

1

36

Z historie ochrany přírody

Zajíček Petr

Pokračující epigrafický výzkum v Kateřinské keskyni odhalil další neolitické uhlíkové kresby

3

VII

Zprávy, aktuality, oznámení

Zajíček Petr

100 let od propojení Sloupských a Šošůvských jeskyní

4

32

Z historie ochrany přírody

Zajíček Petr

Veřejnosti nepřístupné části jeskyně Na Špičáku

5

6

Z naší přírody

Zajíček Petr

Nečekaný objev v Kateřinské jeskyni

6

37

Výzkum a dokumentace

Zeidler Miroslav

Management dusíku v nelesních společenstvech

4

14

Péče o přírodu a krajinu