Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Petr Zajíček

Speleologické výzkumy v Černé Hoře

Devět výzkumných cest pracovníků Správy jeskyní ČR v letech 2004-2007 do Černé Hory, zaměřených speleologicky a biospeleologicky, přineslo řadu nových poznatků včetně pozoruhodných zoologických nálezů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Apatit – součást výzdoby jeskyní České republiky

Výzkum a dokumentace

Autor: Alexandr Komaško

Apatit – součást výzdoby jeskyní České republiky

Apatit, nejhojnější fosfát – chemickým složením fosforečnan vápenatý s ideálním vzorcem Ca5(PO4)3(Cl, F, OH), jehož složení se mění podle obsahu F, Cl a OH (hydroxylapatit, fluorapatit a chlorapatit), vyniká proměnlivostí barev; snad proto jej český badatel J. S. Presl nazval klamavec.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory

Výzkum a dokumentace

Autor: František Krejča

Minerály Chýnovské jeskyně a Pacovy hory

Lokalita Pacova hora (589 m n m.) se nachází na Táborsku přibližně 2 km severovýchodně od města Chýnova. Zřejmě již od 15. století se zde krystalické vápence a dolomity, které se nacházely v blízkém okolí, zpracovávaly v mnoha vápenných pecích. Odtud též dnešní název, který vznikl z původního „hora Pecová“.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Netopýři Chýnovské jeskyně

Výzkum a dokumentace

autoři: Miloš Anděra, František Krejča, Petr Zbytovský

Netopýři Chýnovské jeskyně

Největší krasový útvar jižních Čech – Chýnovská jeskyně v Pacově hoře poblíž Dolních Hořic na Táborsku – představuje nejen výjimečný geologický výtvor, ale i lokalitu významnou z hlediska chiropterologického (od Chiroptera – letouni), neboť slouží jako významné refugium netopýrů.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Poseidon

Výzkum a dokumentace

autoři: Roman Mlejnek, Vratislav Ouhrabka, Vlastimil Růžička

Poseidon

Největší objevy se někdy podaří v místech, kde by je nikdo neočekával. Je opravdu neuvěřitelné, že v 21. století v srdci Evropy, v místech značně turisticky navštěvovaných, byl objeven rozsáhlý systém podzemních prostor.

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Výzkum a dokumentace

Mapování obojživelníků a plazů v AOPK ČR

Výzkum a dokumentace

autorka: Lenka Jeřábková

Mapování obojživelníků a plazů v AOPK ČR

Česká republika má povinnost jako členský stát EU podávat každých šest let zprávu o stavu evropsky významných fenoménů z hlediska ochrany, tedy o evropsky významných typech přírodních stanovišť z přílohy I a druzích z přílohy II, IV a V Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Výzkum a dokumentace

Hořec jarní v záchranném programu

Výzkum a dokumentace

autoři: Ludmila Kirschnerová, Alexandra  Klaudisová

Hořec jarní v záchranném programu

Hořec jarní (Gentiana verna L.) je drobná vytrvalá rostlina kvetoucí časně z jara nápadně azurovými květy. Centrum rozšíření druhu leží ve střední Evropě (zejména Alpy a Předalpí, severní Apeniny, Karpaty), izolované výskyty dosahují do Pyrenejí, ale i do Anglie a západního Irska.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Výzkum a dokumentace

Ochrana hlodavců na okraji pozornosti

Výzkum a dokumentace

Autor: Josef Suchomel

Ochrana hlodavců na okraji pozornosti

Hlodavci (Rodentia) jsou nejpočetnějším řádem savců (Mammalia). Poslední odhady hovoří o 2 277 druzích ve 33 čeledích (Wilson & Reeder 2005) a jejich počet každoročně narůstá.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Výzkum a dokumentace

Rys ostrovid v České republice

Výzkum a dokumentace

autoři: Jitka Uhlíková, Tereza Mináriková, Jaroslav Červený

Rys ostrovid v České republice

Šelmy patří k těm skupinám savců, které odedávna poutaly naši pozornost. Nejen tím, že setkání s mnohými z nich znamenalo pro člověka riziko vážného poranění nebo i ohrožení života, ale i pro mnohé vlastnosti, kterých si člověk vždy cenil a jejichž nositelem by se rád sám stal: sílu, odvahu, obratnost a bystrost.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Výzkum a dokumentace

Monitoring naturových motýlů

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Konvička, Jiří Beneš

Monitoring naturových motýlů

Směrnice o stanovištích číslo 92/43/EEC (dále jen Směrnice) zavazuje Českou republiku k ochraně celkem šestnácti druhů denních a nočních motýlů (čtyři v příloze II, sedm v příloze IV, pět v obou přílohách).

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Výzkum a dokumentace