Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Příroda jako proudící mozaika

Výzkum a dokumentace

Ačkoliv ekologie a zejména ochranářská biologie patří ve srovnání s jinými vědními obory mezi poměrně mladé disciplíny, obě se mohou pochlubit bohatou a ne nezajímavou historií objevů a formulováním východisek (paradigmat).

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Šidélko ozdobné

Výzkum a dokumentace

autoři: Martin Waldhauser, Michal Mikát

Šidélko ozdobné

Za vážkami bychom se nejspíše vypravili k rybníku, řece nebo na rašeliniště. Málokoho by však napadlo hledat je u melioračního kanálu, který je jediným zpestřením stovek hektarů intenzivně obhospodařovaných lánů polí, nebo u opevněného odvodňovacího kanálu na rekultivované výsypce. I tady však žijí vážky, dokonce jeden z našich naturových druhů – šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum).

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Komplexní monitoring

Výzkum a dokumentace

autoři: Jana Holešínská, Marek Klitsch, Ivana Marková, Richard Nagel, Miloš Trýzna, Zuzana Vařilová

Komplexní monitoring

Základní poslání Národního parku (NP) České Švýcarsko je dáno zákonem č. 161/1999. Pro nastavení správného systému managementových opatření, která povedou k naplnění cílů stanovených plánem péče, je důležité systematické monitorování jevů ve všech zájmových oblastech. Dlužno podotknout, že před samotným vznikem národního parku a v jeho počátcích nebylo získávání dat zcela systematické a důsledné.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Doplnění národního seznamu

Výzkum a dokumentace

autoři: Michael Hošek, Jorga Drábková, Alena Dostálová

Doplnění národního seznamu

Vláda České republiky schválila 5. 10. 2009 novelu nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (ve znění nařízení vlády č. 371/2009 Sb.), kterým se doplňuje národní seznam evropsky významných lokalit (EVL) v kontinentální biogeografické oblasti na základě připomínek Evropské komise (EK). Tím byl ukončen více než tříletý proces, zahájený v dubnu 2006 na biogeografickém semináři ke kontinentální biogeografické oblasti v Darové u Plzně (více Ochrana přírody 5/2007).

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf