Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Mezinárodní ochrana přírody

Dlouhodobý ekologický výzkum

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jaroslav Vrba

Ekologové dobře vědí, že studium ekosystémů je běh na dlouhou trať, který se jen těžko vměstnává do obvykle tříletých až pětiletých projektů, o něž je možno žádat tuzemské grantové agentury či zahraniční poskytovatele.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území ve světě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Petr Mackovčin

Přestože chráněných území různých kategorií ve světě neustále přibývá, z hlediska péče o přírodní dědictví významných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, biotopů a oblastí jich celá řada stále chybí.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Kau Wildlife Area

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Kau Wildlife Area

Ostrov Nová Guinea oplývá neuvěřitelným bohatstvím, ať už jde o nerostné suroviny, počet jazyků, které zdejší obyvatelé používají, nebo druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. Přes vzrůstající tlak okolního světa se na ostrově zachovaly korálové útesy, rozlehlé porosty nížinných i horských ralesů, ale i další typy suchozemských biotopů. Klasické národní parky tu nenajdete, ale místní chráněná území nejsou úplnou výjimkou. A s jedním z nich, Kau Wildlife Area (Kau WA), bych vás chtěl seznámit.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Biogeografický seminář 2008 pro Bulharsko a Rumunsko: poučení pro Českou republiku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr Roth

Od roku 1993 pořádá Evropská komise tzv. biogeografické semináře, na nichž se na základě analýz Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) v Paříži posuzuje dostatečnost národních seznamů evropsky významných lokalit (EVL) Natury 2000 členských států v rámci jednotlivých biogeografických oblastí.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Člověk a biosféra

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Alois Pavlíčko

Ve dnech 4.-10. února 2008 se v Madridu uskutečnil třetí světový kongres biosférických rezervací (BR), vyhlášených v rámci mezivládního programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere, MAB), uskutečňovaného Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Čeřovský (2007) nedávno zhodnotil současný stav vyhlašování chráněných území ve světě a představil některé trendy, související s péčí o ně. Exponenciální nárůst chráněných území, a to jak jejich počtu, tak rozlohy pokračuje.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Krajinou Triglavského národního parku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan  Vítek

Krajinou Triglavského národního parku

Součástí Jižních vápencových Alp jsou Julské Alpy, vystupující zejména na území Slovinska a západními výběžky zasahující i na italskou stranu. Podstatná část slovinských Julských Alp byla v roce 1981 vyhlášena jako Triglavský národní park.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Světová konference o sovách

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Pokorný, Jitka Thelenová

Světová konference o sovách

Ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2007 se v nizozemském Groningenu sešli výzkumníci, profesionální i dobrovolní ochránci přírody a další zájemci o sovy z celého světa, aby diskutovali nejnovější poznatky o výzkumu a ochraně této zajímavé ptačí skupiny.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Národní park Fiordland

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Tomáš Urban, Jana Vaňková

Národní park Fiordland

Národní park Fiordland je zelenou perlou mezi novozélandskými chráněnými územími. Se svojí rozlohou o něco větší než např. rozloha Jihočeského kraje je největším ze 14 národních parků Nového Zélandu a jedním z největších národních parků na světě vůbec.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Prirodzené procesy

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Rastislav Jakuš

Prirodzené procesy

Udalosti okolo následkov víchrice z novembra 2004 v Tatrách rozvírili diskusiu o prirodzených procesoch, úlohe disturbancií lesných ekosystémoch a o starostlivosti o lesy v TANAP-e. V mojom článku sa pokúšam o pohľad na danú problematiku z pozície medzi ekológiou lesa a ochranou lesa.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Mezinárodní ochrana přírody