Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Mezinárodní ochrana přírody

Globální úbytek obojživelníků II.

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Globální úbytek obojživelníků II.

Další ohrožující faktory

Významný faktor ovlivňující úbytek obojživelníků je také zájmový chov v lidské péči, který ohrožuje spíše barevné a tvarově zajímavé druhy, jakými jsou např. jihoamerické pralesničky (Dendrobatidae). V současné době bývá vliv odlovů pro zájmové chovy spíše okrajový, zvláště ve srovnání s velkoplošným ničením biotopů, nicméně pro druhy s místně omezeným rozšířením může znamenat vážnou hrozbu. Kromě toho se obojživelníci loví i pro výchovné a vzdělávací účely a medicínské využití, ale i zde se stále více uplatňují umělé chovy (skokani, drápatky) a zřetelný je i ústup od masového předvádění některých zbytných školních pokusů na živých žábách ve výuce.

Ochrana přírody 6/2009 16. 12. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Chráněná území Belize

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Oldřich Kopecký, Magdaléna Kopecká

Chráněná území Belize

Pokud se rozhodnete vyrazit za přírodními krásami neotropické oblasti do Střední Ameriky, je jedním z vhodných cílů stát Belize na Yukatánském poloostrově. A to především kvůli velmi zachovalé, rozmanité přírodě, její poměrně dobré ochraně (obyvatelé např. platí i daň na ochranu životního prostředí ve výši 1 % příjmů), nízké kriminalitě a oficiálnímu jazyku, kterým se – na rozdíl od v okolních zemích užívané španělštiny – stala angličtina. Belize totiž bylo britskou kolonií s názvem Britský Honduras, v současnosti je nezávislým státem a členem Společenství národů (Commonwealth of Nations).

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Globální úbytek obojživelníků

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Globální úbytek obojživelníků

Obojživelníci (Amphibia) obývají Zemi již od svrchního devonu, tedy několik stovek milionů let, ale jejich současná situace naznačuje, že je nečeká šťastná budoucnost. Celosvětově dochází k jejich úbytku jak v počtu jedinců, tak druhů a jsou dnes jednou z nejohroženějších skupin živočichů vůbec.

Ochrana přírody 5/2009 21. 10. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ve Žraločí zátoce pod Jižním křížem

Mezinárodní ochrana přírody

autorka: Monika Štambergová

Ve Žraločí zátoce pod Jižním křížem

Cestujete-li po západním pobřeží svazového státu Západní Austrálie, nejspíše využijete jeden ze dvou hlavních tahů celého regionu, silnici North West Coastal Highway. Na křižovatce u Overlander Roadhouse zabočíte směrem k Indickému oceánu a projíždíte dál rudě zbarvenou zemí prozářenou miliony drobných fialových kvítků a žlutých slaměnek.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Bělověžský prales

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Šafář

Bělověžský prales

Jen málo míst v Evropě se může oprávněně pochlubit tolika mezinárodními oceněními. Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) jej zařadila mezi lokality světového dědictví i mezi biosférické rezervace. Stalo se součástí i dobře známé soustavy chráněných území Evropských společenství Natura 2000. Může se pochlubit Evropským diplomem, který Rada Evropy již od roku 1965 uděluje ochranářsky mimořádně významným a přitom dobře spravovaným chráněným územím od Azorských ostrovů po Ural. Spousta těch, kteří lokalitu navštívili, ji pokládá za přímo ukázkový příklad přírody, které tradičně říkáme divočina. Řeč je o Bělověžském pralese.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní park Gobi B

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Evžen Kůs

Národní park Gobi B

Skutečnost, že Gobi (mongolsky Govi, čínsky Sha-mo; pustina) je největší asijská poušť, je všeobecně známá. Pokud bychom ale měli říci, kde přesně se rozkládá, nebude to tak jednoduché.

Ochrana přírody 2/2009 21. 4. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

IV. světový kongres ochrany přírody

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Michael Hošek, David Vačkář

IV. světový kongres ochrany přírody

Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN) uspořádala ve dnech 5. – 14. října 2008 v Barceloně IV. světový kongres ochrany přírody. Protože se jej zúčastnilo více než 8 000 delegátů ze 177 zemí, jedná se o dosud největší akci v dějinách mezinárodní ochrany přírody a krajiny.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Národní rezervace Masai Mara

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Národní rezervace Masai Mara

Afriku na jih od Sahary si velká část veřejnosti v České repu­blice představuje jako světadíl, kde se stále ještě prohánějí stohlavá stáda zeber, pod keři v buši líně odpočívají lvi a krajinou majestátně kráčejí skupinky slonů.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Iguazú - Velké vody

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Iguazú - Velké vody

Na východě Jižní Ameriky, při styku Argentiny, Brazílie a Paraguaye, leží jeden z nejvelkolepějších přírodních výtvorů na světě. Jmenuje se Iguazú, což v indiánském jazyce guaraní znamená „velká voda“.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Zdenka Křenová, Michal Valenta, Hans Kiener

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je zároveň v délce 45 km hranicí národních parků Šumava na české straně a Bavorský les na straně německé. Je vedená po hlavním šumavském hřebenu a prochází přírodními biotopy horských lesů a rašelinišť.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody