Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Mezinárodní ochrana přírody

Národní rezervace Masai Mara

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: František Pelc

Národní rezervace Masai Mara

Afriku na jih od Sahary si velká část veřejnosti v České repu­blice představuje jako světadíl, kde se stále ještě prohánějí stohlavá stáda zeber, pod keři v buši líně odpočívají lvi a krajinou majestátně kráčejí skupinky slonů.

Ochrana přírody 1/2009 20. 2. 2009 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Iguazú - Velké vody

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan Čeřovský

Iguazú - Velké vody

Na východě Jižní Ameriky, při styku Argentiny, Brazílie a Paraguaye, leží jeden z nejvelkolepějších přírodních výtvorů na světě. Jmenuje se Iguazú, což v indiánském jazyce guaraní znamená „velká voda“.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Zdenka Křenová, Michal Valenta, Hans Kiener

Úspěšná spolupráce národních parků Šumava a Bavorský les

Státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo je zároveň v délce 45 km hranicí národních parků Šumava na české straně a Bavorský les na straně německé. Je vedená po hlavním šumavském hřebenu a prochází přírodními biotopy horských lesů a rašelinišť.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

České předsednictví evropské přírodě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jana Vavřinová, Jiří Zicha

České předsednictví evropské přírodě

Počínaje 1. lednem 2009 bude Česká republika poprvé předsedat Radě Evropské unie. Během prvních šesti měsíců roku 2009 tak bude naše země středem pozornosti celé Evropy i nemalé části okolního světa.

Ochrana přírody 6/2008 16. 12. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Dlouhodobý ekologický výzkum

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jaroslav Vrba

Ekologové dobře vědí, že studium ekosystémů je běh na dlouhou trať, který se jen těžko vměstnává do obvykle tříletých až pětiletých projektů, o něž je možno žádat tuzemské grantové agentury či zahraniční poskytovatele.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území ve světě

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Petr Mackovčin

Přestože chráněných území různých kategorií ve světě neustále přibývá, z hlediska péče o přírodní dědictví významných druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, biotopů a oblastí jich celá řada stále chybí.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Kau Wildlife Area

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Antonín  Krása

Kau Wildlife Area

Ostrov Nová Guinea oplývá neuvěřitelným bohatstvím, ať už jde o nerostné suroviny, počet jazyků, které zdejší obyvatelé používají, nebo druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. Přes vzrůstající tlak okolního světa se na ostrově zachovaly korálové útesy, rozlehlé porosty nížinných i horských ralesů, ale i další typy suchozemských biotopů. Klasické národní parky tu nenajdete, ale místní chráněná území nejsou úplnou výjimkou. A s jedním z nich, Kau Wildlife Area (Kau WA), bych vás chtěl seznámit.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Biogeografický seminář 2008 pro Bulharsko a Rumunsko: poučení pro Českou republiku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr Roth

Od roku 1993 pořádá Evropská komise tzv. biogeografické semináře, na nichž se na základě analýz Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) v Paříži posuzuje dostatečnost národních seznamů evropsky významných lokalit (EVL) Natury 2000 členských států v rámci jednotlivých biogeografických oblastí.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Člověk a biosféra

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Alois Pavlíčko

Ve dnech 4.-10. února 2008 se v Madridu uskutečnil třetí světový kongres biosférických rezervací (BR), vyhlášených v rámci mezivládního programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere, MAB), uskutečňovaného Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Čeřovský (2007) nedávno zhodnotil současný stav vyhlašování chráněných území ve světě a představil některé trendy, související s péčí o ně. Exponenciální nárůst chráněných území, a to jak jejich počtu, tak rozlohy pokračuje.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody