Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Bedřich Moldan

Úvodem Bedřich Moldan

Úvodem

Autor: Bedřich Moldan

Úvodem Bedřich Moldan

Velká gratulace k 30. výročí národního parku Šumava! Opravdu je k čemu blahopřát: park a jeho příroda nám všem dnes dělají velkou radost. Zvlášť mě to těší i proto, že naše rodina už vlastně patří mezi šumavské starousedlíky, každé prázdniny i jindy jsme na chalupě pod Boubínem (není to sice v parku, „jen“ v chráněné krajinné oblasti) už skoro 60 let.

Ochrana přírody 3/2021 24. 6. 2021 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Odešel Václav Mezřický

Kulér-Medailonky

Autor: Bedřich Moldan

V evangelickém kostele v Kutné Hoře se pozůstalí naposled rozloučili s Doc. JUDr. Václavem Mezřickým, který zemřel 26. března 2018 ve věku 83 let. Václav byl víc než 40 let jednou z nejvýraznějších osobností českého environmentálního hnutí.

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Bohatství přírody nelze vystihnout jen ekonomickou hodnotou

Úvodem

Autor: Bedřich Moldan

Bohatství přírody nelze vystihnout jen ekonomickou hodnotou

Rozsáhlý projekt Hodnocení ekosystémů na začátku tisíciletí(MA, Millennium Ecosystem Assessment) zavedl termín ekosystémové služby, který už natrvalo pronikl nejen do odborné literatury, ale i do široce publikovaných textů včetně politických dokumentů Evropské unie či materiálů přípravného procesu Konference OSN o udržitelném rozvoji (Rio+20). Zásadní přínos MA – definování ekosystémových služeb a jejich mnohočetných vazeb na kvalitu života lidí (well-being) – je ve skutečnosti „vedlejším produktem“ rozsáhlého komplexu prací, jejichž hlavním cílem bylo co nejobjektivnější hodnocení stavu ekosystémů v celosvětovém měřítku, jak ostatně ukazuje samotný titul celého projektu.

Ochrana přírody 5/2011 2. 1. 2012 Úvodem Tištěná verze článku v pdf

Od Kjóta ke Kodani a dál

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Bedřich Moldan

Od Kjóta ke Kodani a dál

Vrcholná globální reprezentace si uvědomila vážnost hrozby důsledku změny klimatu už před téměř 20 lety. V rámci Summitu Země, Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro v roce 1992, byla uzavřena Rámcová úmluva OSN o změně klimatu (UNFCCC). Její signatáři – a v současné době je to více než 180 zemí – se zavázali „zabránit antropogenně vyvolané nepříznivé změně klimatu“.

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf