Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Medailonky

Ochrana přírody 3/2018 28. 6. 2018 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Odešel Václav Mezřický

Autor: Bedřich Moldan

V evangelickém kostele v Kutné Hoře se pozůstalí naposled rozloučili s Doc. JUDr. Václavem Mezřickým, který zemřel 26. března 2018 ve věku 83 let. Václav byl víc než 40 let jednou z nejvýraznějších osobností českého environmentálního hnutí.

Přispěl k založení Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV v r. 1978 a k její mnohostranné aktivitě a byl to on, kdo v r. 1984 předal publikaci jejího přelomového dokumentu o katastrofálním stavu životního prostředí v Československu Chartě 77, která pak zajistila její publikaci ve francouzském Le Mondu a později i ve Svobodné Evropě a v Hlasu Ameriky. Po sametové revoluci se na nově ustaveném Ministerstvu životního prostředí stal prvním náměstkem a díky jeho erudici a důkladné přípravě spolu s týmem výborných právníků pod jeho vedením se mohla nová instituce „na zelené louce“ nejen vůbec ustavit, ale okamžitě začít intenzivně pracovat, takže bleskově vznikla kostra základních environmentálních zákonů platných dodnes. K mimořádně významným počinům patří založení katedry práva životního prostředí Univerzity Karlovy v r. 1992; po mnoho let ji vedl. Kromě pražské fakulty přednášel právo životního prostředí a problematiku globalizace rovněž na Masarykově univerzitě v Brně, na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale i na Fujian University v Číně a na Právnické fakultě Floridské státní univerzity v USA. Všechny tyto instituce jsou vedle mnoha publikací, článků i knížek, trvalou památkou Václavova bohatého života. Nezapomeňme ani na jeho stopu v Kutné hoře, kde krásně zrestauroval jednu z  historických budov, v níž poslední léta žil. Čest jeho památce.