Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Ekologické výukové programy

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Zdenka Daňková

Ekologické výukové programy

V České republice se ekologické, nebo chcete-li environmentální výchově věnuje řada organizací a institucí, které nabízejí různé služby mnoha cílovým skupinám. Jednou z takových plošně nabízených služeb, určených zejména mateřským, základním a střední školám, jsou ekologické výukové programy (EVP).

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Nováková

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská vznikla v roce 2002 v Mariánských Lázních a v současné době má 12 členů. Posláním organizace je především ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže i dospělých. Toto poslání uskutečňuje především organizováním vzdělávacích, kulturních a dalších akcí pro veřejnost.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Miroslav Janík, Jan Moravec

Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka

Pozemkový spolek je z hlediska naší zkušenosti dovršením péče neziskového subjektu o cenné přírodní či kulturní lokality a zároveň velkou perspektivou pro další rozvoj péče o taková území.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Zaměřeno na veřejnost