Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zaměřeno na veřejnost

Jeden den průvodce

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Šimečková

Jeden den průvodce

Skalní stěny se k sobě přibližují, chodba se stále více zužuje, protáhnu se jen taktak bokem, copak já, ale jak ta moje výprava, stihnou to za mnou? Ale jedině tudy vede cesta ven, a proč mám ksakru na sobě tu nejlepší bílou košili a teď si ji roztrhám o stěny… „Píp, píp, píp, pííííííp!!!!!“ Ještě v polospánku si uvědomuju: „Aha, to je zas ten můj ‚průvodcovský sen’, co se mi čas od času opakuje, nic nového, ale taky nic příjemného…“

Ochrana přírody 4/2008 19. 8. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Zuzana Dubová, Michal Krátký

Střední Morava pod ochranou občanského sdružení Sagittaria

Nevládní neziskové občanské sdružení Sagittaria působí v ochraně přírody a krajiny především v regionu střední Moravy, ale některé projekty v současnosti uskutečňuje takřka po celé ČR. Organizace vznikla v roce 1991 jako Sdružení pro duchovní a hmotnou obnovu a rozvoj CHKO Litovelské Pomoraví, od roku 1996 nese současný název.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Horolezectví

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Hušek

Horolezectví

Horolezectví je kromě pěší turistiky a jízdy na koni snad nejstarší rekreační a sportovní aktivitou provozovanou ve volné přírodě. V českých zemích se ve své sportovní podobě objevuje již v poslední třetině 19. století.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Stav vodáků  na šumavských tocích

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Eva Zelenková

Stav vodáků  na šumavských tocích

Snad proto, že vodáctví má v České republice velkou tradici sahající až do doby první republiky a patří k vskutku národním sportovním aktivitám, zůstaly řeky Vltava a Otava otevřené pro vodácké využití i po založení Národního parku Šumava v roce 1991.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Jeskyně Výpustek

Zaměřeno na veřejnost

Autor: Jiří Hebelka

Jeskyně Výpustek

Jeskyně Výpustek se nachází 2 km od městyse Křtiny směrem na Adamov. Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Je vytvořena ve dvou patrech navzájem spojených několika propastmi. Spodní patro je protékáno vodami Křtinského potoka, kterému jeskyně vděčí za svůj vznik.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Racek chechtavý

Zaměřeno na veřejnost

Racek chechtavý

Kampaň Pták roku tradičně vyhlašuje Česká společnost ornitologická (ČSO) ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi a se státní ochranou přírody. Nejširší veřejnosti představuje určitý ptačí druh, na němž můžeme přiblížit aktuální problémy péče o životní prostředí. Ptačí druh bývá vybrán tak, aby se do výzkumu jeho biologie či praktické ochrany mohl zapojit každý milovník přírody.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Ekologické výukové programy

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Zdenka Daňková

Ekologické výukové programy

V České republice se ekologické, nebo chcete-li environmentální výchově věnuje řada organizací a institucí, které nabízejí různé služby mnoha cílovým skupinám. Jednou z takových plošně nabízených služeb, určených zejména mateřským, základním a střední školám, jsou ekologické výukové programy (EVP).

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Barbora Nováková

Vzdělávání a osvěta veřejnosti na Mariánskolázeňsku

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kladská vznikla v roce 2002 v Mariánských Lázních a v současné době má 12 členů. Posláním organizace je především ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže i dospělých. Toto poslání uskutečňuje především organizováním vzdělávacích, kulturních a dalších akcí pro veřejnost.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Zaměřeno na veřejnost

Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka

Zaměřeno na veřejnost

autoři: Miroslav Janík, Jan Moravec

Zkušenosti pozemkového spolku Kosenka

Pozemkový spolek je z hlediska naší zkušenosti dovršením péče neziskového subjektu o cenné přírodní či kulturní lokality a zároveň velkou perspektivou pro další rozvoj péče o taková území.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Zaměřeno na veřejnost