Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Tomáš Kučera

Příroda dotváří obraz památek

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Tomáš Kučera

Příroda dotváří obraz památek

K napsání pátého dílu seriálu věnovaného veřejné zeleni mne inspirovala nová velmi reprezentativní a hodnotná publikace Krajinné památkové zóny České republiky, která v mnoha ohledech dotváří pohled na ochranu kulturního dědictví krajiny. Knihu vydal v roce 2015 Národní památkový ústav ve spolupráci s Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Mendelovou univerzitou a Českým vysokým učením technickým. Na pěti stech stránkách kniha ukazuje nedělitelnost kulturního a přírodního dědictví, popsanou např. v jiné podobně reprezentativní publikaci Krajina v ČR.

Ochrana přírody 4/2016 1. 11. 2016 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Estetické hodnocení krajinného rázu – polojasno?

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Bakošová B., Pařízková K., Stibral K., (2015): Kapitoly z environmentální estetiky. Současná kulturní dimenze krajiny a přírody. – Masarykova univerzita, Brno, 184 str. ISBN: 978-80-210-7812-3.

Stibral K., Faktorová V. (eds., 2015): Krajina – maska přírody? Studie k estetice krajiny a environmentu. – Episteme, České Budějovice, 190 str. ISBN: 978-80-7394-569-5.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Recenze

Ostřice České republiky

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Ostřice České republiky

Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce.
Řepka R., Grulich V., 208 str., Lesnická práce
2014. ISBN 978-80-7458-066-6.

Ochrana přírody 1/2016 1. 4. 2016 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Úmluva o krajině. Důsledky a rizika nedodržování Evropské úmluvy o krajině

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Kučera P., Stránský M., Weber M., Salašová
A, Šarapatka B. (eds.): Úmluva o krajině.
Důsledky a rizika nedodržování Evropské
úmluvy o krajině.


Mendelova univerzita v Brně, 2014, 183
str., ISBN 978-80-7375-967-4. Publikace
byla vydána s podporou projektu MŠMT
CZ.1.07/2.4.00/17.0020.

Ochrana přírody 5/2015 14. 12. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Neznámá tvář Prahy. Příroda a rostlinstvo

Kulér-Recenze

Autor: Tomáš Kučera

Neznámá tvář Prahy. Příroda a rostlinstvo

Kubíková J., Kříž J., Hrouda L., Skalická A.
Dokořán 2014, Praha, 270 str., 24 barevných
tabulí, geologická mapa a mapa ZCHÚ
na předsádce.

Ochrana přírody 1/2015 4. 5. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf