Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Jana Brodinová

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pfajfr, Dana Bílková

Jana Brodinová

JUDr. Jana Brodinová (1958 – 2016) byla vyhledávanou advokátkou ze Všeradic. Vykonávala advokátní služby se zaměřením na občanské, obchodní či pracovní právo. Byla členkou České advokátní komory a mohla být ustanovena advokátem ex-offo. Ve svém bydlišti působila v zastupitelstvu obce Všeradice.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Petr Koutný – stálice ochrany jihomoravské přírody

Kulér-Medailonky

Autor: Stanislav Koukal

Petr Koutný – stálice ochrany jihomoravské přírody

Letošní léto je již šedesáté v životě dlouholeté opory ochrany přírody – Petra Koutného. Od jeho nástupu na místo zoologa na tehdejším Výzkumném a monitorovacím pracovišti Českého ústavu ochrany přírody v Brně došlo k mnoha změnám v názvech pracoviště, ale nezměněn zůstává Petrův zájem o to, aby jeho práce pro ochranu přírody přinášela hmatatelné výsledky.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Profesor Josef Fanta pětaosmdesátníkem

Kulér-Medailonky

Autor: František Pelc

Profesor Josef Fanta pětaosmdesátníkem

Je to téměř k neuvěření, že významný český a nizozemský ekolog Josef Fanta se narodil už před 85 lety, 3. července 1931 v Kolíně.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

25 let Národního parku Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Rothröckl

25 let Národního parku Podyjí – Čtvrtstoletí pro přírodu

Tento slogan v roce 2016 uvádí akce věnované jubileu Národního parku Podyjí. Jeho správa se toto výročí rozhodla připomenout řadou akcí pro veřejnost i odborníky.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Domy přírody sbírají ceny

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Lenka Šoltysová

Dům přírody Českého lesa, který se veřejnosti otevřel v únoru letošního roku, byl oceněn v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2015. Titul v kategorii Sportovní a volnočasové stavby získal za bezchybnou rekonstrukci objektu v památkové zóně a za vlastní špičkovou expozici. Autorům se podařilo bezvadně uvést do souladu prezentaci přírody a výtvarné i technické řešení v historické budově Staré pošty. Do obdobné soutěže, ale pro Jihomoravský kraj, byl realizační firmou SYNER Morava, a.s. přihlášen i Dům přírody Moravského krasu. V kategorii Stavby občanské vybavenosti získal 3. místo. Tuto kategorii vyhrála Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní Správy jeskyní ČR. Další ocenění v prestižní soutěži POPAI AWARDS 2015 v kategorii Ekologie a příroda získala za vynikající realizaci expozice v Domě přírody Blaníku.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Tomáš Just, Petr Hůla

Odmítavé stanovisko AOPK ČR k vodnímu dílu Křivoklát

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Střední Čechy, k 10. 5. 2016 vydala Stanovisko ke studii Protipovodňová ochrana dolní Berounky – Studie retenční nádrže (Povodí Vltavy, s. p., 11/2015) a k záměru výstavby suché retenční nádrže na Berounce nad Roztoky u Křivoklátu. Celé stanovisko je k dispozici webové na adrese:
http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/vystavba-suche-retencni-nadrze-na-rece-berounce-je-neprijatelna/

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Jan Plesník

AOPK ČR hostila zasedání řídicího výboru Evropského tematického střediska biologické rozmanitosti

Odborná instituce Evropské unie, Evropská agentura životního prostředí (European Environment Agency, EEA) působící od roku 1993 v Kodani, zřizuje pro vybrané okruhy péče o životní prostředí specializovaná pracoviště – evropská tematická střediska. Tvoří je konsorcia mezinárodních organizací, odborných institucí z členských zemí EEA i soukromých firem a obvykle působí čtyři až pět let. V pořadí již třetí Evropské tematické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD) zahájilo svou činnost v lednu 2014. Kapacity v něm spojilo třináct vědeckovýzkumných institucí, univerzit, rezortních odborných pracovišť a odborných mezinárodních organizací, zaměřených na péči o přírodu, krajinu a biologickou rozmanitost, z jedenácti evropských zemí. Vedoucí organizací ETC/BD zůstává pařížské Národní přírodovědecké muzeum, kde působí i koordinační jednotka střediska. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR se stala partnerem konsorcia ETC/BD v roce 2005.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Babiš

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Před dvěma měsíci jsem se na konferenci VODA 2016 setkal s izraelským velvyslancem v České republice Garym Korenem. Na setkání jsme nedávno navázali příjemným přátelským setkáním a debatou na půdě izraelského velvyslanectví. Hlavním tématem naší diskuse byly úspěchy Izraele v oblasti vodního hospodářství. Impulzem pro zásadní reformu izraelského vodohospodářství byla velká sucha, která zemi sužovala před několika lety. K řešení tak došlo na základě nutnosti, takřka na poslední chvíli.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf