Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Krajinou Triglavského národního parku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan  Vítek

Krajinou Triglavského národního parku

Součástí Jižních vápencových Alp jsou Julské Alpy, vystupující zejména na území Slovinska a západními výběžky zasahující i na italskou stranu. Podstatná část slovinských Julských Alp byla v roce 1981 vyhlášena jako Triglavský národní park.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Stav vodáků  na šumavských tocích

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Eva Zelenková

Stav vodáků  na šumavských tocích

Snad proto, že vodáctví má v České republice velkou tradici sahající až do doby první republiky a patří k vskutku národním sportovním aktivitám, zůstaly řeky Vltava a Otava otevřené pro vodácké využití i po založení Národního parku Šumava v roce 1991.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zaměřeno na veřejnost