Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Vítek

Méně známé tvary v sopečných horninách Bruntálska

Z naší přírody

Autor: Jan  Vítek

Méně známé tvary v sopečných horninách Bruntálska

Jeskyně a některé bizarní skalní tvary jsou na území naší vlasti známé zejména z vápencových krasových oblastí nebo pískovcových skalních měst. Mnohem vzácněji se však vytvořily v některých dalších typech hornin, včetně produktů dávné sopečné činnosti.

Ochrana přírody 6/2015 4. 1. 2016 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Půda v České republice

Zprávy-Recenze

Autor: Jan  Vítek

Půda v České republice

Po dvou kladně přijatých publikacích Voda v České republice (2006) a Krajina v České republice (2007) vydalo nakladatelství Consult Praha další užitečnou a reprezentativní knihu, tentokrát věnovanou půdám v České republice.

Ochrana přírody 4/2009 31. 8. 2009 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Krajinou Triglavského národního parku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Jan  Vítek

Krajinou Triglavského národního parku

Součástí Jižních vápencových Alp jsou Julské Alpy, vystupující zejména na území Slovinska a západními výběžky zasahující i na italskou stranu. Podstatná část slovinských Julských Alp byla v roce 1981 vyhlášena jako Triglavský národní park.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody