Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Výkupy pozemků

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

Ochrana přírody v České republice je uskutečňována prostřednictvím čtyř základních skupin nástrojů (fo-rem): (1) výchovou, vzděláváním a osvětou, (2) aktivním zapojením vlastníků a uživatelů pozemků a místní veřejnosti (stewardship), (3) výkonem státní správy (v širším slova smyslu) a (4) prostřednictvím přímého uplatňování vlastnických práv.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Péče o přírodu a krajinu

Jizerské hory

Z naší přírody

Autor: Jiří Hušek

Jizerské hory

Jizerské hory byly vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí (CHKO) za účelem ochrany dochovaného přírodního prostředí a kulturní krajiny s typickým rázem a lidovou architekturou v roce 1967, s účinností od 1. ledna 1968.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Z naší přírody

Editorial 2008/3

Úvodem

Autor: Zdeněk Patzelt

Editorial 2008/3

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Úvodem

Gaisler J. & Zima J.: Zoologie obratlovců

Zprávy-Recenze

Příručka Zoologie obratlovců známého brněnského vědce, pedagoga a popularizátora Jiřího Gaislera, vydaná v roce 1983, připadala mnohým jako zjevení, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Především Gaisler, oprávněně považovaný za mistra zkratky, dokáže čtenáři sdělit v kratičkém odstavci sumu podstatných informací. Zdařilé ilustrace jak anatoma Karla Jelínka, tak zoologa Jana Dungela nezapřou, že přesně vědí, co kreslí.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zprávy-Recenze

Vznikla Česká společnost pro ekologii

Zprávy-Recenze

Autor: red

Jižní Čechy– Ve dnech 25.-27. dubna 2008 se v Třeboni uskutečnila zakládající konference občanského sdružení Česká společnost pro ekologii (ČSPE), které sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zprávy-Recenze

Koroptev polní na internetu

Zprávy-Recenze

Autor: red

Pryč jsou ty doby, kdy koroptev polní (Perdix perdix) patřila k běžným obyvatelům našich polí a luk i k významné lovné zvěři.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Zprávy-Recenze

Biogeografický seminář 2008 pro Bulharsko a Rumunsko: poučení pro Českou republiku

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Petr Roth

Od roku 1993 pořádá Evropská komise tzv. biogeografické semináře, na nichž se na základě analýz Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) v Paříži posuzuje dostatečnost národních seznamů evropsky významných lokalit (EVL) Natury 2000 členských států v rámci jednotlivých biogeografických oblastí.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Člověk a biosféra

Mezinárodní ochrana přírody

Autor: Alois Pavlíčko

Ve dnech 4.-10. února 2008 se v Madridu uskutečnil třetí světový kongres biosférických rezervací (BR), vyhlášených v rámci mezivládního programu Člověk a biosféra (Man and Biosphere, MAB), uskutečňovaného Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Mezinárodní ochrana přírody

Chráněná území

Čeřovský (2007) nedávno zhodnotil současný stav vyhlašování chráněných území ve světě a představil některé trendy, související s péčí o ně. Exponenciální nárůst chráněných území, a to jak jejich počtu, tak rozlohy pokračuje.

Ochrana přírody 3/2008 24. 6. 2008 Mezinárodní ochrana přírody