Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Opět rekordní Javoříčské jeskyně

Zprávy-Recenze

Autor: Jiří Šafář

Opět rekordní Javoříčské jeskyně

Zimní sčítání letounů v Javoříčských jeskyních probíhá kontinuálně od roku 1990. Tento v mnoha aspektech unikátní jeskynní systém patří již řadu let k největším zimovištím vrápenců a netopýrů v České republice. Potěšujícím faktem je skutečnost, že od roku 2001 počty hibernujících letounů neustále stoupají.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze

Bohuslav Nauš

Zprávy-Recenze

Autor: Jan Čeřovský

Bohuslav Nauš

Kritici – zejména ti mladší, podle nichž ochrana přírody u nás po většinu druhé poloviny minulého století nestála za nic – by asi byli překvapeni čilým děním šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých let v jihočeském okrese, na jehož hranicích příchozí vítala u silnice tabulka státní ochrany přírody se znakem stylizované dřípatky. V okrese Prachatice totiž působila silná trojka: okresní konzervátor státní ochrany přírody Vratislav Francl, zakladatel prachatické stanice mladých ochránců přírody (s první československou školní přírodní rezervací) Aleš Záveský a okresní inspektor státní ochrany přírody Bohuslav Nauš. Ti první dva už jsou v opravdu báječné přírodě rajské (kam byli za své zásluhy určitě povoláni), Bohuslavu Naušovi jsme mohli loni na Štědrý den blahopřát k 80. narozeninám a se zpožděním tak činíme i dnes v časopise české státní ochrany přírody.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze

Internetová přírodovědná encyklopedie BioLib a nálezová databáze AOPK ČR

Zprávy-Recenze

autoři: Ondřej Zicha, Karel Chobot

Na českém internetu již několikátým rokem funguje projekt BioLib (Biological Library, http://www.biolib.cz). Jedná se o volně přístupnou nekomerční a nevýdělečnou encyklopedii rostlin, hub a živočichů, která patří mezi největší projekty svého druhu na internetu. Bio­Lib umožňuje uživatelům získávat informace o nejrůznějších druzích a skupinách organismů, ale dává jim i možnost přímo se na stránkách podílet. Představuje tak jeden z příkladů nového webu (web 2.0), jakými jsou například internetová encyklopedie Wikipedie a mnohé další. Nálezová databáze AOPK ČR (ND) je v současné době již standardním nástrojem institucí ochrany přírody pro práci s údaji o výskytu druhů živočichů, rostlin a hub a po mnoha stránkách nemá srovnání. Databáze je z principu neveřejná a její obsah je zpřístupňován mimo AOPK ČR pouze smluvně.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze

Národní park Doñana

Mezinárodní ochrana přírody

Národní park Doñana

Žádný milovník přírody, který zavítá do subtropického jihozápadního Španělska, si jistě nenechá ujít návštěvu proslulého Národního parku Doñana. Chráněné území vyhlášené v roce 1969 leží v ústí řeky Guadalquivir do moře a zabírá 543 km2. Oblast dostala jméno po vévodkyni doně Aně de Silva y Mendoza. Výstřední aristokratka v deltě řeky zbudovala sídlo připomínající spíše poustevnu než přepychový palác. Národní park nevděčí za svůj vznik předvídavosti státních úřadů, ale mezinárodní nevládní organizaci. Dnešní Světový fond na ochranu přírody (WWF International) totiž ještě jako nadace IUCN – Mezinárodní unie na ochranu přírody vykoupil v roce 1963 od soukromých majitelů část zdejších bažin.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Mezinárodní ochrana přírody Tištěná verze článku v pdf

Ekologická výchova v Národní síti záchranných stanic

Zaměřeno na veřejnost

autorka: Dagmar Zieglerová

Národní síť záchranných stanic je jedním z nosných programů Českého svazu ochránců přírody. Z původních devíti stanic, které byly u jejího počátku v roce 1997, se rozrostla na současných 26 záchranných stanic, pokrývajících území celé České republiky. Jejich prioritním posláním a smyslem je zajistit pomoc dočasně handicapovaným volně žijícím živočichům a umožnit jejich plnohodnotný návrat do volné přírody. Těmto živočichům je ve stanicích poskytována komplexní péče – od první pomoci přes zajištění veterináře, léčby a rehabilitace až po vypuštění zpět do volné přírody. Dlouhodobě se takto daří navrátit do volné přírody 47–50 % všech přijatých handicapovaných živočichů.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zaměřeno na veřejnost Tištěná verze článku v pdf