Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Ondřej Zicha

Internetová přírodovědná encyklopedie BioLib a nálezová databáze AOPK ČR

Zprávy-Recenze

autoři: Ondřej Zicha, Karel Chobot

Na českém internetu již několikátým rokem funguje projekt BioLib (Biological Library, http://www.biolib.cz). Jedná se o volně přístupnou nekomerční a nevýdělečnou encyklopedii rostlin, hub a živočichů, která patří mezi největší projekty svého druhu na internetu. Bio­Lib umožňuje uživatelům získávat informace o nejrůznějších druzích a skupinách organismů, ale dává jim i možnost přímo se na stránkách podílet. Představuje tak jeden z příkladů nového webu (web 2.0), jakými jsou například internetová encyklopedie Wikipedie a mnohé další. Nálezová databáze AOPK ČR (ND) je v současné době již standardním nástrojem institucí ochrany přírody pro práci s údaji o výskytu druhů živočichů, rostlin a hub a po mnoha stránkách nemá srovnání. Databáze je z principu neveřejná a její obsah je zpřístupňován mimo AOPK ČR pouze smluvně.

Ochrana přírody 3/2010 22. 6. 2010 Zprávy-Recenze