Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Kulér-Recenze

Autor: Zbyněk Hradílek

Monitoring ohrožených rašeliništních mechorostů a péče o jejich lokality

Monitoring ohrožených
rašeliništních mechorostů
a péče o jejich lokality
Štechová T., Holá E., Ekrtová E. Manukjanová A.
& Kučera J.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Nové právní předpisy a další dokumenty v oblasti ochrany přírody a krajiny 03-05/2015

Kulér-Nové právní předpisy

přehled vybraných aktualit za období březen 2015 – květen 2015, přehled vybraných metodik z Věstníku MŽP za období únor 2015 – březen 2015

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Nové právní předpisy Tištěná verze článku v pdf

90 let Vojena Ložka

Kulér-Medailonky

Autor: Bohumil Kučera

90 let Vojena Ložka

V tomto roce se dožívá devadesátky (spolu s. Otakarem Leiským) nejstarší žijící veterán ochrany přírody u nás. Patřil ještě ke skupince přírodovědců kolem Dr. Jaroslava Veselého, ve které se na počátku 50. let formulovaly názory na legislativní ochranu přírody u nás a její poslání a organizační zajištění. ( Zákon č.40/1956 Sb. o státní ochraně přírody byl přijat v r. 1956 Sb., Státní ústav památkové péče a ochrany přírody byl pak založen v r. 1958, J. Veselý se stal jeho prvním ředitelem). Celá léta byl jubilant vždy odbornou a vědeckou oporou státní ochraně přírody, a to i té dobrovolné, když v pozdějších létech vznikaly její organizace.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Půlkulaté výročí založení České společnosti pro krajinnou ekologii

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Kovář, Zdeněk Lipský

Půlkulaté výročí založení České společnosti pro krajinnou ekologii

Před patnácti lety – v roce 2000 – vznikla nová vědecká společnost, sdružující odbornou komunitu na průniku disciplín zabývajících se krajinou. Problematika moderní ochrany přírody, ekologie obnovy ekosystémů, kvality prostředí, plánování a využití krajiny, správy regionů nebo zachování krajinného rázu jako hodnoty či veřejného statku – to vše tvoří předmět zájmu ekologie krajiny.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

František Pojer a čápi černí

Kulér-Medailonky

Autor: Pavel Pešout

František Pojer a čápi černí

„František Pojer – černí čápi“ se stalo již nerozlučným spojením. Jeho počátkem snad bylo pozorování ptáků a vyvěšování budek v Pošumaví, kde ve vesnici nedaleko Horažďovic do svých deseti let žil. František Pojer se narodil v roce 1955 v Sušici (okres Klatovy), v letošním roce se tedy dožívá 60. let. V roce 1979 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor systematická biologie. Od roku 1980 žije v Berouně. Je ženatý, má dceru.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Medailonky Tištěná verze článku v pdf

Vlci na Srní, jeleni na Kvildě

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Miloš Juha

Na konci léta přibudou na Šumavě pro veřejnost dvě nová návštěvnická centra. Obě návštěvnická centra jsou obklopena rozlehlým výběhem, kde budou prezentována živá zvířata. Na Kvildě budete moci spatřit jeleny a rysa, do budoucna také divoká prasata. Na Srní můžete pozorovat smečku vlků. Oba areály se skládají ze vstupní části a naučného okruhu. Vstupní část slouží jako zázemí pro návštěvníky a je tvořena
objektem návštěvnického centra a parkovištěm. V sousedství objektů bude umístěno dětské hřiště, vybavené drobnými herními prvky z přírodních materiálů a doplněno labyrintem.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

První výzvy OPŽP 2014–2020

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Anna Limrová

Evropská komise 30. dubna 2015 schválila Operační program Životní prostředí (OPŽP), který se tak stal druhým schváleným operačním programem, v němž budou moci zájemci žádat o dotace. Oficiální výzvy pro předkládání žádostí o podporu budou vyhlášeny po zasedání Monitorovacího výboru OPŽP, který schvaluje dokumenty k výzvám.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Petr Zajíček

110 let výročí objevu Brouškovy pohádkové síně

27. února uplynulo 110 let od slavného okamžiku, kdy objevitelé poprvé pronikli do jedné z nejkrásnějších prostor systému Sloupskošošůvských jeskyní – Brouškovy pohádkové síně.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Máchovo jezero je v ověřovacím provozu

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Karolína Šůlová

Máchovo jezero je v ověřovacím provozu

Hráz Máchova jezera procházela od podzimu 2014 náročnou rekonstrukcí. Sdružený objekt, vybudovaný na hrázi v roce 1970, byl totiž v havarijním stavu se špatným stavem potrubí, průsaky podložím i v tělese přelivu. Došlo proto k vybourání stávajícího kašnového přelivu, zpevnění pískovcového podloží injektáží, výměně potrubí včetně technologie ovládání stavidlové výpusti a byl vystavěn nový kašnový přeliv s kamenným obkladem. Manipulační domek na hrázi prošel kompletní proměnou včetně obložení dřevem, aby lépe zapadal do okolní krajiny. Na zpevnění tělesa kašnového přelivu stavbaři použili železné pruty o celkové délce 70 kilometrů a zároveň více než 1 000 kubíků betonu. Máchovo jezero je nyní v takzvaném ověřovacím provozu.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf

Cena za počin roku 2014

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

autorka: Karolína Šůlová

Cena za počin roku 2014

AOPK ČR a Michal Bartoš s kolektivem zaměstnanců Sluňákova o.p.s obdrželi od statutního města Olomouc Cenu za počin roku 2014 za vybudování Domu přírody Litovelského Pomoraví. Tato unikátní galerie v krajině otevřela své brány veřejnosti poprvé 20. září loňského roku. Návštěvníci tu najdou originální objekty, které spojují krajinu a umění.

Ochrana přírody 3/2015 4. 8. 2015 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti Tištěná verze článku v pdf