Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vlastislav Vlačiha

Podpora populace vstavače kukačky v Českém středohoří

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Vlastislav Vlačiha

Podpora populace vstavače kukačky v Českém středohoří

Území Českého středohoří je známé vysokým stupněm rozmanitosti přírodních poměrů, což spočívá v pestrosti morfologie krajiny vulkanického původu, v proměnlivosti klimatických poměrů, složitosti vývoje ovlivnění lidskou činností a v neposlední řadě i v její poměrně velké výměře. Tyto parametry a vlivy sice jsou základem vysokého stupně biodiverzity této kulturní krajiny, ale neznamená to, že jde o území zcela stabilního charakteru bez problémů týkajících se zejména vysokého stupně ohrožení některých rostlin-ných a živočišných společenstev nebo celých ekosystémů. 

Ochrana přírody 2/2023 23. 4. 2023 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

65 let NPR Milešovka

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vlastislav Vlačiha

65 let NPR Milešovka

Je všeobecně známo, že Milešovka (dříve též Donnersberg – Hromová hora) je nejvyšší horou na území Českého středohoří, kde jako jediná svým vrcholem (836,5  m) přesahuje úroveň nadmořské výšky 800 metrů.

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

K výročí vzniku NPR Raná v CHKO České středohoří

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Vlastislav Vlačiha

K výročí vzniku NPR Raná v CHKO České středohoří

Vrch Raná je spolu s Milou a trojicí kopců Oblík–Srdov–Brník charakteristickou součástí jedinečného panoramatu Lounského středohoří a právem patří k nejcennějším reprezentantům stepních ekosystémů. Řadí se i mezi významná a turisticky atraktivní místa a také mezi historicky důležitá sportoviště bezmotorového létání a leteckého modelářství. Především se ale svou druhovou pestrostí a bohatostí i zachovalostí přírodních stanovišť řadí mezi chráněná území mezinárodního významu.

Ochrana přírody 3/2016 24. 6. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Chráněná krajinná oblast České středohoří 40 let

Z naší přírody

Autor: Vlastislav Vlačiha

Chráněná krajinná oblast České středohoří 40 let

Vznik chráněné krajinné oblasti České středohoří je spjat s datem 19. 3. 1976. Byl výrazem uznání jedinečnosti krajinného rázu našeho nejrozsáhlejšího neovulkanického pohoří a jeho mimořádných přírodních hodnot, zejména vysoké míry druhové rozmanitosti a již tehdy bohatého zastoupení maloplošných chráněných území. Z dnešních 43 přírodních rezervací a památek jich před rokem 1976 existovalo 30, tedy více než dvě třetiny.

Ochrana přírody 2/2016 30. 5. 2016 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Pozvánka na výlet

Fotografie z obálky

Autor: Vlastislav Vlačiha

Pozvánka na výlet

K vděčným a také častým cílům návštěvníků Českého středohoří patřím právem vrch Bořeň, který je výraznou krajinnou dominantou průmyslového a paradoxně také lázeňského města Bílina. Výhodou tohoto atraktivního výletního místa je snadný přístup. Pěší turista se na Bořeň dostane po značené cestě od železniční zastávky Bílina–Kyselka. Další možností je příjezd motorovým vozidlem k bořeňské turistické chatě asfaltovou lesní cestou od silnice I. třídy Most–Teplice.

Ochrana přírody 4/2012 27. 2. 2013 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

České středohoří

Z naší přírody

autoři: Zdeněk Janda, Jaroslav Obermajer, Vlastislav Vlačiha

České středohoří

Druhá největší chráněná krajinná oblast ČR přitahuje jak obdivovatele přírodních a kulturních krás, tak turisty, sportovce, historiky a badatele. Pro každého z nich nabízí něco z nepřeberného bohatství, jež pramení z dlouhé a pestré historie přírody i lidské civilizace. Kraj Přemysla Oráče, J. W. Goetha, E. Filly, ale také českého granátu, nazývaný „Zahradou Čech“, „českou Arkádií“ a ještě na počátku druhé poloviny 19. století „Českým rájem“, se spoustou idylických kopců, luk a lesů má v sobě jedinečné kouzlo a bez nadsázky patří ke klenotům středoevropské krajiny. Současně je také krajem rychle se měnícím pod vlivem průmyslu, zemědělství či dnešní výstavby venkovských a městských sídel, komunikací a dalších objektů.

Ochrana přírody 4/2012 7. 11. 2012 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf