Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Martin Lípa

Podpora biodiverzity v ovocných sadech

Kulér-Recenze

Autor: Martin Lípa

Podpora biodiverzity v ovocných sadech
Petr Stýblo eds.
1. vydání, Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 36, Praha 2016, 50 str.
ISBN 978-80-86770-56-7

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Novinky v legislativním zabezpečení dostupnosti starých odrůd ovocných stromů

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Martin Lípa

Dne 25. 5. 2016 byl odeslán z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Brno na Ministerstvo zemědělství návrh vyhlášky, která určuje, které odrůdy jsou v České republice odrůdami s úředně uznaným popisem. Rámcově vyjádřeno, je to seznam odrůd, které školkaři budou moci množit a uvádět do oběhu po 1. 1. 2017 v neomezeném množství. Tento seznam je velmi důležitý pro komerční dostupnost odrůd záchranných sortimentů uvedených v příloze 4 Standardu SP-PKC_02-003: 2016 (standardy k funkčním výsadbám ovocných dřevin).

Ochrana přírody 4/2016 26. 8. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Záchranné sortimenty

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Martin Lípa

Záchranné sortimenty

Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině jsou prvním pokusem o návrat  odrůd vhodných pro aleje a sady, u kterých produkční funkce není dominantní. K usnadnění rozhodování o vhodné odrůdě do výsadeb slouží tzv. záchranné sortimenty, které se staly součástí Standardu péče o přírodu a krajinu AOPK ČR. Využít je mohou především administrace projektů, projekční kanceláře, realizační firmy nebo školkaři.

Ochrana přírody 6/2015 22. 12. 2015 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Využití prostředků Operačního programu životní prostředí

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Martin Lípa

Využití prostředků Operačního programu životní prostředí

Smyslem tohoto článku je podělit se s ostatními o zkušenosti, které jsme v Ekologickém centru Meluzína získali i při přípravě projektů do Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Hlavním záměrem bylo prozkoumat na modelovém příkladu proceduru projektu pro OPŽP. Řekli jsme si, že uděláme vše tak, jak by se správně mělo. Docela nás zajímalo, zda je to vůbec možné.

Ochrana přírody 3/2009 30. 6. 2009 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf