Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Kulér-Recenze

Ochrana přírody 2/2017 1. 5. 2017 Kulér-Recenze Tištěná verze článku v pdf

Podpora biodiverzity v ovocných sadech

Autor: Martin Lípa

Podpora biodiverzity v ovocných sadech
Petr Stýblo eds.
1. vydání, Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 36, Praha 2016, 50 str.
ISBN 978-80-86770-56-7

Tak je zase jedno bílé místo zaplněno. Publikace, na kterou se mě již nejméně 15 let ptají farmáři, zahrádkáři, ochránci přírody i milovníci volně žijících rostlin a živočichů, je konečně zde.

Příručka je zaměřena na biotop zatravněných ovocných výsadeb kmenných tvarů. Biotop, který patřil k nejrozšířenějším zemědělským kulturám v krajině České republiky do jejich středních poloh a kromě poloh nejvyšších byl prakticky všudypřítomný. V silně odlesněných zemědělských krajinách pak poskytoval náhradní biotop pro organismy vázané na okraje lesů či na prosvětlené listnaté lesy. I dnes, po mnoha letech ústupu této agrocenózy, nalezneme mnoho alejí a sadů, které při správném způsobu obhospodařování tvoří významné ostrovy biodiverzity v okolní zjednodušené krajině.

Polokmeny a vysokokmeny ovocných stromů prožívají určitou renesanci především jako hezký doplněk krajiny, který zároveň poskytuje hmotný užitek. Patrně tisíce občanů České republiky se zabývají uchováním starých výsadeb a také zakládáním nových. Většinu z nich též zajímá, jak to zařídit, aby sad či alej poskytly útočiště dalším druhům.

Jak na to, radí právě vydaná příručka. Je to praktická příručka do kapsy a přímo do sadu nebo do dílny, kde se dá něco hezkého připravit. Teorii v ní nehledejte.

Sad či alej jsou samozřejmě jedním celkem – jedním společenstvem. Pro přehlednost je ale příručka rozdělena dosti nesystematicky do kapitol, které míchají přístup dle systematiky (např. kapitoly Houby, Vyšší rostliny, Motýli, Mravenci…), a biotopový přístup (např. Mrtvé dřevo, Kompost). Atraktivní skupiny druhů, jako jsou např. motýli a ptáci, jsou propracovány podrobněji, u jiných skupin druhů jsou nápady jen nahozeny.
Myslím, že tato nahodilost vůbec není na závadu. Vzhledem k rozsahu publikace není možno očekávat vyčerpávající monografii. Také již minula doba, kdy jsme považovali ekosystém za přesně organizovanou dílnu, bez jediného povaleče, kde každý energomateriálový tok je přesně využitý. Útlá kniha má být hlavně inspirací a povzbuzením k vlastnímu experimentování a sledování výsledků těchto experimentů.

Jak se na současnost sluší, je kniha vybavena opravdu milými fotografiemi druhů ovocných sadů. Určitě je velmi vhodné, že jsou tu zařazeny i druhy běžné, které naštěstí zatím nemají problémy s přežitím. Jako třešnička na dortu jsou zde i vzácné druhy, které mohou obývat sady jen v určitých částech našeho státu (například užovka stromová).

Odhadem polovina fotografií je věnována opatřením pro obyvatele sadů. Fotografie jsou často doplněny rozsáhlejší poznámkou se zeleným podtiskem. Poznámka obvykle upozorňuje na nějaký aspekt, který z obrázku nemůže být patrný.

V závěru je velmi vhodně zařazena kapitola upozorňující i na právní aspekty podpory biodiverzity v sadech. Jejím hlavním poselstvím je, že ze zákonů není třeba mít strach. Jen je řeba si uvědomit, že tu jsou pravidla a že se podle nich má hrát.

Pro fandy s hlubším zájmem o věc je též uveden seznam literatury a několik odkazů na weby, které autor rád používá.

Co od příručky očekávat? Čtenáři se dostane přehršel nápadů, co udělat ve vlastním sadu. Jsou to vlastně nápady na aktivní výlety do ovocných výsadeb po celý rok, tedy i v době, kdy tam není ovoce ke sklizni. Vlastně tam je pořád co sklízet, protože ovoce poznání je tam celoročně. Autor jistě očekává, že příručka bude pojítkem mezi mnoha lidmi, kteří mají dobrou vůli něco udělat pro přírodu a chtějí k tomu využít ovocné výsadby.

Já od příručky očekávám především to, že ji budu moci věnovat mnoha lidem. Lidem, které osobně znám a o kterých vím, že již léta na podobnou knihu čekají.

Kniha Podpora biodiverzity v ovocných sadech vyšla v prvním vydání. Přejme jí dlouhý život a ještě mnoho upravených a doplněných vydání. Jistě bude dobře, když se na mailové adrese info@csop.cz začnou scházet připomínky, praktické postřehy i zkušenosti z vlastního sadu.

Vydání publikace v rámci projektu Oživení starých odrůd bylo podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz