Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Zprávy-Recenze

Ochrana přírody 3/2013 9. 8. 2013 Zprávy-Recenze Tištěná verze článku v pdf

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

autoři: Zdeněk Mačát, Ondřej Machač, Filip Trnka

GreenCamp 2013 – tentokrát v CHKO Třeboňsko

Již po páté se ve dnech 7.–14. července 2013 uskuteční prázdninová akce GreenCamp, kterou organizují studenti katedry ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého v Olomouci (KEŽP), partnerem je vždy správa NP či CHKO, kde je tábor pořádán. Letošní ročník bude probíhat v obci Lužnice ve spolupráci se Správou CHKO Třeboňsko. Hlavním smyslem akce je rozvoj znalostí středoškoláků, networking stejně zaměřené mládeže, předávání zkušeností mezi studenty a odborníky a v neposlední řadě i propagace studia ekologických a ochranářských disciplín.

Myšlenka vzniku letní školy ochrany přírody vznikla mezi studenty ekologie KEŽP v roce 2009, kdy se také uskutečnil první ročník. Samotnému vzniku předcházela myšlenka vyplnit prázdné místo s nabídkou letních akcí se zaměřením na ochranu přírody, které organizátoři ve svém mládí postrádali.

Program je vždy tematicky zaměřen na vybranou problematiku, kupříkladu entomologii, botaniku, či hydrobiologii. Součástí programu je také celodenní výlet. Na odborné přednášky navazují terénní částí programu (cvičení), kdy se studenti spolu s lektory vydají ověřit a vyzkoušet si teoretické znalosti získané v průběhu přednášky. Do večerního bloku jsou zařazeny cestopisné přednášky nebo atraktivní přednášky z praktického života ochranáře, noční terénní aktivity (odchyt hmyzu na světlo, odchyt netopýrů nebo odchyt obojživelníků) či ekologicko-výchovné programy.

První ročník se konal v roce 2009 v NP České Švýcarsko a byl zaměřen na problematiku invazních druhů a jejich interakci s přírodou národního parku, ale i nedalekých chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Jizerské hory. Druhý ročník proběhl na terénní stanici Správy NP Podyjí v Havraníkách, kde studenty nejvíce zaujal noční odchyt hmyzu, celodenní výlet a večerní povídání o ochranářské praxi s pracovníkem AOPK ČR. Třetí ročník GreenCampu proběhl v roce 2011 v Karlově pod Pradědem v CHKO Jeseníky. Největší oblibu si zde získal botanický den, během něhož studenti navštívili okrajové partie Velkého Kotle. Velký úspěch již tradičně sklidil také celodenní výlet, při kterém studenti prošli údolím Bílé Opavy a NPR Praděd. Loňský ročník proběhl v CHKO Pálava, byl mj. zaměřen na pozorování vzácných druhů živočichů v tamější oblasti, např. ploskoroha pestrého či roháče obecného.

Na jubilejní 5. ročník letní školy ochrany přírody se zájemci mohou přihlásit na webových stránkách akce www.greencamp.cz.

Zdeněk Mačát, Filip Trnka & Ondřej Machač

Pozorování vodního ptactva a vegetace na částečně letněném rybníku Nesyt v CHKO Pálava, 2012)

Foto Zdeněk Mačát