Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Současné lesnictví a ochrana přírody

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Petr Moucha, František Pelc

Lesy jsou i přes mnohasetleté ovlivňování člověkem nejzachovalejší složkou přírody a krajiny, i proto je na ně zaměřena značná pozornost ochrany přírody. Tím, že pokrývají třetinu celého území České republiky, tvoří přirozený ekologický potenciál krajiny.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Péče o přírodu a krajinu

Národní lesnický program II

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Jakub Hruška

Národní lesnický program II

V červenci minulého roku byly ukončeny práce na expertním znění nového, v pořadí již druhého Národního lesnického programu (NLP II), který stanovuje strategické cíle pro období let 2007 až 2013. Kromě směrování lesnické politiky jako celku má tento NLP ambici být základem pro nový lesní zákon a vymezení dosud chybějícího zadání pro hospodaření v lesích ve vlastnictví státu.

Ochrana přírody 1/2008 26. 2. 2008 Péče o přírodu a krajinu