Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Podrobné vyhledávání v článcích

Kobylka zavalitá na jičínských loukách

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Marhoul

Kobylka zavalitá na jičínských loukách

Rovnokřídlí (kobylky a sarančata) jsou spolu s motýly nejnápadnějšími bezobratlými obyvateli českých luk. V této skupině hmyzu většina druhů obývá otevřené biotopy, nejčastěji právě nejrůznější typy luk, a jejich stridulace je zvláště v letních měsících všudypřítomná. Vedle běžně rozšířených a hojných druhů se u nás vyskytují také druhy vzácné a ohrožené. Jedním z nejpozoruhodnějších je kobylka zavalitá (Polysarcus denticauda).

Ochrana přírody 2/2010 20. 4. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice

Péče o přírodu a krajinu

Autor: Pavel Pešout

Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice

Přibližně 12 079 km2, tedy 15,3 % území České republiky zaujímají velkoplošná zvláště chráněná území. Od roku 1954, kdy byl Ministerstvem kultury vydán výnos o zřízení Chráněné krajinné oblasti Český ráj, byly vyhlášeny čtyři národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Záchranný program užovky stromové v České republice

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jitka Větrovcová, Radka Musilová, Vít Zavadil, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Martin Škorpík

Záchranný program užovky stromové v České republice

Užovka stromová (Zamenis longissimus) je naším nejvzácnějším hadem. Podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., patří v ČR mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna i v rámci evropské legislativy; to je i jeden z důvodů, proč byl pro ni v roce 2008 Ministerstvem životního prostředí (MŽP) přijat celorepublikový záchranný program. Tímto článkem bychom vám chtěli podrobněji představit užovku stromovou, přiblížit zmíněný záchranný program (dále jen ZP) a podat informace o jeho dosavadní realizaci.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Péče o přírodu a krajinu

autoři: Jan Drozd, Handrij Härtel, Marek Klitsch

Péče o lesní ekosystémy v Národním parku České Švýcarsko

Národní park (NP) České Švýcarsko je územím s vysokou lesnatostí (96 %) a minimem sídelních útvarů. Většina lesních porostů na území NP byla v minulosti založena jako lesy hospodářské za účelem zisku dřevní hmoty. Způsob a intenzita současného lesnického managementu je reakcí na aktuální stav lesa, který je do značné míry výsledkem zalesnění rozsáhlých kalamitních ploch vzniklých v 1. polovině 20. století a následného hospodaření.

Ochrana přírody 1/2010 16. 2. 2010 Péče o přírodu a krajinu Tištěná verze článku v pdf