Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jiří Pokorný

Paprsek naděje pro okáče bělopásného

Výzkum a dokumentace

Autor: Martin Kysela, Martin Konvička, Jiří Pokorný, Ondřej Sedláček

Paprsek naděje pro okáče bělopásného

O povážlivé situaci okáče bělopásného – Hiparchia alcyone (Linnaeus, 1764) – se v Ochraně přírody psalo opakovaně, naposledy začátkem loňského roku. John a kol. (Ochrana přírody 3/2020, 6–10) poukázali na kritický stav jeho populací v kontextu oteplování klimatu. Naznačili, že aktivní péče o jeho biotopy, sestávající z prosvětlování porostů na výhřevných jihozápadních svazích, může v extrémně horkých a suchých letech míjet optimální stanoviště jiných expozic.

Ochrana přírody 5/2021 28. 10. 2021 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf

Světová konference o sovách

Mezinárodní ochrana přírody

autoři: Jiří Pokorný, Jitka Thelenová

Světová konference o sovách

Ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2007 se v nizozemském Groningenu sešli výzkumníci, profesionální i dobrovolní ochránci přírody a další zájemci o sovy z celého světa, aby diskutovali nejnovější poznatky o výzkumu a ochraně této zajímavé ptačí skupiny.

Ochrana přírody 2/2008 22. 4. 2008 Mezinárodní ochrana přírody