Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Jan Bednář

Rozmnožování rysa ostrovida v CHKO Blanský les

Výzkum a dokumentace

autoři: Jan Bednář, Hana Bednářová, Luděk Bufka, Šárka Pfefferová

Rozmnožování rysa ostrovida v CHKO Blanský les

Území CHKO Blanský les je okrajovou oblastí stálého výskytu rysa ostrovida v rámci izolované populace přežívající na území Šumavy, Bavorského lesa, Českého lesa a Novohradských hor. Rys ostrovid je také předmětem ochrany vyhlášené Evropsky významné lokality Blanský les. Díky dlouhodobému monitoringu výskytu rysa nejen na Šumavě, ale i v celých jižních a západních Čechách, máme dnes k dispozici řadu údajů také z tohoto chráněného území.

Ochrana přírody 2/2014 12. 6. 2014 Výzkum a dokumentace Tištěná verze článku v pdf