Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Irena Formanová

10 let od vyhlášení národní přírodní rezervace Kněžičky

Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Autor: Irena  Formanová

10 let od vyhlášení národní přírodní rezervace Kněžičky

Národní přírodní rezervace Kněžičky vznikla v roce 2006 jako „nástupnická rezervace“ známější Žehuňské obory, která byla spolu se sousedícím Žehuňským rybníkem vyhlášena v roce 1948 z iniciativy tehdejšího majitele Zdeňka Radslava Kinského. 

Ochrana přírody 5/2016 20. 10. 2016 Kulér-Zprávy, aktuality, zajímavosti

Libický luh

Z naší přírody

autoři: Irena  Formanová, Miroslav  Dort, Luboš  Beran

Libický luh

Libický luh, nejrozsáhlejší z lužních lesů, které se do současnosti dochovaly na obou březích toku Labe mezi Kolínem a Poděbrady, se nachází ve Středním Polabí, na soutoku Labe s Cidlinou, mezi obcemi Libice nad Cidlinou a Velký Osek.

Ochrana přírody 5/2008 21. 10. 2008 Z naší přírody