Časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946.

cs / en

Vladimír Zabloudil

CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech

Z naší přírody

autoři: Vladimír Zabloudil, Petr Mückstein, Jan Staněk, Josef Řetický, Jaromír Čejka, Petr Matějka, Petra Doležalová, Bohumil Hanus

CHKO Žďárské vrchy po čtyřiceti letech

Krajina Žďárských vrchů dospěla dramatickým vývojem k tvářnosti, kterou vnímáme jako malebnou a útulnou. Půvabná mozaika lesů i lesíků, květnatých luk i kamenitých pastvin, velkých rybníků i malých návesníků, skrčených roubených chalup i vznosných bílých štítů statků, políček žita, ovsa, brambor a lnu, omšelých kamenic se solitéry nádherných jeřábů tvoří harmonickou kulturní krajinu, sice chudou, ale mající i v moderní společnosti svůj pevný řád.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Z naší přírody Tištěná verze článku v pdf

Tolije bahenní

Fotografie z obálky

Autor: Vladimír Zabloudil

Tolije bahenní

Tolije bahenní (Parnassia palustris) je na našem území jediným zástupcem čeledě a rodu s asi 40 druhy rozšířenými v mírných až chladných pásmech severní polokoule.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Fotografie z obálky Tištěná verze článku v pdf

Meandry Svratky u Milov

Fotografie z obálky

Autor: Vladimír Zabloudil

Meandry Svratky u Milov

Horní tok Svratky sevřený rulovými hřbety svrateckého krystalinika vytvořil v prostoru Milovské kotliny denudací měkčích svorových hornin širokou údolní nivu s ojediněle zachovaným systémem říčních meandrů. Meandrující tok a mokřady lemuje vegetace údolních jasanovo-olšových luhů a vrbin s olší lepkavou, vrbou křehkou, trojmužnou a popelavou.

Ochrana přírody 6/2010 28. 12. 2010 Fotografie z obálky